Giới thiệu
Thứ 6, Ngày 30/10/2020, 23:00
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2020
thontn1.jpg
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Nguyễn Thị Như Thơ

Sinh năm: 1985

Điện thoại: 0385703718

Email: thontn@tayninh.gov.vn

- Phụ trách chung cơ quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác tham mưu liên quan đến điều hành Tài chính - Ngân sách, Quản lý phân khai vốn xây dựng cơ bản.

- Chủ các tài khoản: 9523, 9527; Tài khoản tiền gửi: 3713, 3941, 3741 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện, ký lệnh chi tiền, phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis.

- Chủ tịch các Hội đồng: Định giá tài sản, bán đấu giá hàng hóa tịch thu, định giá trong tố tụng hình sự, Hội đồng thanh lý tài sản công và các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Tham gia ban chỉ đạo kinh tế tập thể, ban chỉ đạo ATGT huyện và các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của UBND huyện.

- Phụ trách lĩnh vực Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Phụ trách Bộ phận văn phòng: Chịu trách nhiệm kiểm tra chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất chuyên đề của các bộ phận.

- Phụ trách Bộ phận XDCB: Lập kế hoạch XDCB dài hạn, trung hạn và hằng năm thông qua UBND huyện; Kiểm tra quy trình thẩm tra, thẩm định các Báo cáo KTKT, kế hoạch đấu thầu, quyết toán công trình, phân khai kế hoạch vốn và việc khác thuộc lĩnh vực XDCB của đơn vị; Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và công tác tham mưu.


dungntk1.jpg

 Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Nguyễn Thị  Kim Dung

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 0969026484

Email: dungnkt@tayninh.gov.vn

- Phụ trách bộ phận Ngân sách: Trực tiếp điều hành lĩnh vực Ngân sách, thực hiện một số nhiệm vụ sau: Xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm, báo cáo thu chi ngân sách. Xử lý nghiệp vụ kinh phí phát sinh cho các đơn vị sau khi thống nhất ý kiến của Ban lãnh đạo phòng.

- Phụ trách quản lý tài chính - ngân sách 12 xã - thị trấn.

- Nhập Tabmis XDCB.

- Phụ trách kinh phí đơn vị (9523, 9527, 3713, 3941, 3741). Thực hiện tham mưu cho Trưởng Phòng trong việc thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách cho CBCC, người lao động trong đơn vị đảm bảo theo đúng quy định.

- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí định kỳ.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và công tác tham mưu.
Lượt người xem:  Views:   267
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu