Giới thiệu
Thứ 6, Ngày 30/10/2020, 23:00
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2020

TPTNMT.jpg

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Lại Thành Lộc

Sinh năm: 

Điện thoại: 

Email: loclt@tayninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước CT.UBND huyện và điều hành chung các mặt công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp theo dõi chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, như sau:

- Phụ trách chung.

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

- Quản lý tài chính của đơn vị.


PTN- A DUONG.jpg

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Nguyễn Hưng Thái Dương

Sinh năm: 1978

Điện thoại: 01632797902

Email: duongnht@tayninh.gov.vn

- Điều hành chung các mặt hoạt động của phòng khi Trưởng phòng không có mặt hoặc được Trưởng phòng ủy nhiệm và phải báo cáo lại với Trưởng phòng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quản lý nhà nước về Đất đai, Tài nguyên, Khoáng sản, Môi trường.

 - Xét duyệt, ký thay Trưởng phòng các hồ sơ, văn bản của phòng có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, chuẩn bị tốt nội dung và tham dự các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Xét duyệt, dự họp, ký thay Trưởng phòng các hồ sơ, văn bản của phòng do Trưởng phòng phân công.

- Quản lý tài chính của đơn vị.
Lượt người xem:  Views:   323
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu