Giới thiệu
Thứ 6, Ngày 30/10/2020, 23:00
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2020
TP_NN.jpg

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Võ Văn Hoa Vinh

Sinh năm: 1977

Điện thoại: 0919215229

Email: vinhvvh@tayninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành chung các mặt công tác của Phòng NN&PTNT huyện. Trong đó, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực như sau:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác thi đua khen thưởng; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Lĩnh vực lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nước sạch và VSMTNT; Xây dựng Nông thôn mới; Công tác tái định cư và di dời bố trí dân cư; Các dự án thuộc chương trình 135.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND huyện phân công.


PTP_NN.jpg

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Mai Thị Kim Thanh

Sinh năm: 1981

Điện thoại: 0973809199

Email: phongnnptnn-tch@tayninh.gov.vn

Được Trưởng phòng phân công quản lý và điều hành hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các công việc như sau: hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang trại, kinh tế HTX nông nghiệp, công tác phát triển ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề lao động nông thôn, quản lý vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP lĩnh vực nông nghiệp.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Theo dõi nhiệm vụ: lập báo cáo tháng, quý, năm của đơn vị; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Trưởng phòng phân công.


Lượt người xem:  Views:   259
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu