Giới thiệu
Thứ 6, Ngày 30/10/2020, 23:00
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2020

PGD_ A Hung.jpgTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Thịnh Hùng

Sinh năm: 1978

Điện thoại: 0989558179

Email: phonggddt-tch@tayninh.gov.vn

- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng Giáo dục & Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao; những nhiệm vụ và công việc được Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Chính trị tư tưởng; xây dựng và phát triển Đảng;

+ Xây dựng nông thôn mới;

+ Công tác Tài chính;

+ Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Công tác Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ Công tác tổ chức cán bộ;

+ Ký giải quyết phép cho CB, GV, NV trong ngành;

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đối với Phòng GD&ĐT, gồm: công tác thanh tra; công tác thống kê, kế hoạch, quản lí tài chính và huy động các nguốn lực xã hội; thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác văn phòng; công tác thi đua – khen thưởng;

  - Phụ trách địa bàn xã Tân Hòa, Tân Hưng và Thị Trấn Tân Châu.


PGD- C Trinh.jpgPhó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Trần Đình Trình

Sinh năm: 1961

Điện thoại: 0909812324    

Email: phonggddt-tch@tayninh.gov.vn

 - Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Hoạt động chuyên môn bậc học Mầm non; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của bậc học Mầm non; theo dõi hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;

+ Hoạt động của Công đoàn cơ sở và các tổ chức Hội do ngành phụ trách; theo dõi và chỉ đạo thực hiện cộng đồng học tập cấp xã;

+ Công tác thông tin tuyên truyền; giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng xã hội học tập và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị trường học;

+ Công tác pháp chế;

+ Công tác dân vận chính quyền;

+ Công tác cải cách thủ tục hành chính;

+ Công tác văn thư lưu trữ;

+ Công tác Đào tạo, bồi dưỡng;

+ Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đối với Phòng GD&ĐT, gồm: giáo dục mầm non; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; công tác pháp chế.

 - Phụ trách địa bàn xã Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Hà.

       - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.  


PGD- C Thao.jpgPhó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Sinh năm: 1971

Điện thoại: 0938189568   

Email: phonggddt-tch@tayninh.gov.vn

  - Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực:

+ Hoạt động chuyên môn bậc học Tiểu học; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của bậc học Tiểu học;

+ Phụ trách công tác Đảng của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Công tác Giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình; giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục môi trường;

+ Công tác giáo dục trẻ khuyết tật; giáo dục vùng sâu - dân tộc;

+ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ;

+ Công tác y tế trường học;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đối với Phòng GD&ĐT, gồm: giáo dục tiểu học, giáo dục dân tộc.

- Phụ trách địa bàn xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Đông.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


PGD- C Quang.jpgPhó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Việt Quang

Sinh năm: 1963

Điện thoại: 0918359708  

Email: phonggddt-tch@tayninh.gov.vn

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Hoạt động chuyên môn bậc Trung học cơ sở; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của bậc học THCS;

+ Công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục; Công tác giáo dục thường xuyên; phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS;

+ Công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa CSVC trường học;

+ Công tác Thư viện – Thiết bị;

+ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

+ Công tác phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội;

+ Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục các bậc học;

+ Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, nội dung Website của Phòng;

+ Hoạt động Chữ thập đỏ; an toàn giao thông; giáo dục thể chất; công tác thanh, thiếu niên và hoạt động hè.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đối với Phòng GD&ĐT, gồm: giáo dục trung học cơ sở; giáo dục thường xuyên; công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học; công tác giáo dục quốc phòng an ninh và quân sự, quốc phòng; khảo thí và kiểm định chất lương giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tăng cường cơ sở vật chất và qui hoạch mạng lưới trường lớp, thiết bị dạy học.

  - Phụ trách địa bàn xã Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Thành.

  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


Lượt người xem:  Views:   244
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu