Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 21/12/2015, 11:00
UBND Huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2015

​ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU


CT.UBND huyen.jpg

Chủ tịch UBND huyện: Tạ Châu Lâm

Sinh năm: 1963

Điện thoại: 0973523226

Email: lamtc@tayninh.gov.vn

 

1. Chủ tịch UBND huyện: Tạ Châu Lâm

* Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện, các Thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan không phải là thành viên UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

*Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thanh tra.

- Lãnh đạo chung về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công.

- Lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; quy chế làm việc của UBND huyện.

- Phụ trách chung xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền UBND huyện.

- Công tác quốc phòng, Trật tự an toàn xã hội, an ninh, nội chính, đối ngoại, công tác hộ tịch, hộ khẩu; phụ trách chung về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Giáo dục Quốc phòng-An ninh; công tác phòng chống tội phạm-tệ nạn xã hội, hoạt động nhân đạo.

- Công tác Dân vận chính quyền.

- Phụ trách chung về thu hút đầu tư; thi đua khen thưởng;  

- Những giải pháp quan trọng mang tính đột phá trong từng thời gian và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của UBND huyện mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, lãnh đạo chung về các Hội nghề nghiệp và phụ trách chung về các đoàn thể.

 - Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 - Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các Sở ban, ngành tỉnh, với UBMTTQVN huyện, Toà án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện trước Ban Thường vụ Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện và HĐND huyện.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; các Đồn Biên phòng Tống Lê Chân, Suối Lam, Kà Tum, Tân Hà, Nội vụ, phòng Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm quản lý Đầu tư và Xây dựng, Chi cục Thi hành án dân sự, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Nguyễn Thị Thành

Sinh năm: 1971

Điện thoại: 0964690966

Email: nthanh@tayninh.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Nguyễn Thị Thành

* Chủ trì và điều hành hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền.

* Phụ trách lĩnh vực Kinh tế, Văn hoá xã hội và các lĩnh vực khác, bao gồm:

- Lĩnh vực tài chính ngân sách.

- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch.

- Lĩnh vực Công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông.

- Lĩnh vực y tế, dân số, gia đình

- Công tác dân tộc, tôn giáo; chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng.

- Xuất khẩu lao động và các vấn đề xã hội khác. Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Trực tiếp quản lý hoạt động, công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp và cơ sở giáo dục công lập;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo được phân công phụ trách.

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với một số tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, một số hội nghề nghiệp được phân công.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các tổ chức đoàn thể huyện như: Hội Phụ nữ, Liên đoàn lao động.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Lao động TB&XH, Phòng

 Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Văn hoá-TDTT, Thư viện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm DS/KKHGĐ; Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế, Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Theo dõi hoạt động của các Hội đặc thù như: CLB Hưu trí, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội đông y, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Phụ trách chung các xã: Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà, Suối Ngô và Tân Hòa. Trong đó ưu tiên theo dõi UBND thị trấn Tân Châu để hoàn thành kế hoạch thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

PCT Binh.png

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Hoà Bình

Sinh năm: 1970

Điện thoại: 0915400770

Email:

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Hoà Bình

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế ngành: nông nghiệp, phát triển nông thôn; lâm nghiệp, ngư nghiệp; kinh tế, doanh nghiệp, thương mại, nhà đất, ngân hàng, thị trường, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các lĩnh vực khác, bao gồm:

- Phụ trách Chương trình Xây dựng nông thôn mới; các nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn.

- Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ.

- Lĩnh vực quản lý xây dựng.

- Trực tiếp quản lý và quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trật tự giao thông; quản lý cây xanh, rác.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chương trình di dời, bố trí dân cư, dự án khu dân cư biên giới.

- Công tác quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường, khoáng sản.

- Lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, công tác quản lý doanh nghiệp, trang trại.

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; công tác phòng, chống lụt bão và TKCN.

- Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện và các nội dung khiếu nại, tố cáo khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo được phân công phụ trách.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các tổ chức đoàn thể huyện như: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Hạt Kiểm lâm Tân Châu, Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Trạm khuyến Nông, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Chi cục thống kê, Chi cục Hải quan, Điện lực Tân Châu, Trạm thuỷ lợi Tân Châu, Đội quản lý thị trường, Thanh tra xây dựng, Thanh tra giao thông. Theo dõi hoạt động của các Hội đặc thù như: Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu Thanh niên xung phong,  Hội Luật gia, Hội người mù, Hội người tù kháng chiến.

Phụ trách chung các xã: Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, thị trấn Tân Châu, Suối Dây và Tân Thành. 

Lượt người xem:  Views:   999
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu