Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 21/12/2015, 11:00
UBND Huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2015

​ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂUCT Lam.jpg

Chủ tịch UBND huyện: Tạ Châu Lâm

Sinh năm: 1963

Điện thoại: 0973523226

Email: lamtc@tayninh.gov.vn

 

1. Chủ tịch UBND huyện: Tạ Châu Lâm

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện, các Thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan không phải là thành viên UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

- Lãnh đạo chung về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công.

- Lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; quy chế làm việc của UBND huyện.

- Phụ trách chung xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền UBND huyện.

- Công tác quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh, nội chính, đối ngoại, công tác hộ tịch, hộ khẩu; phụ trách chung về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục Quốc phòng-An ninh; công tác phòng chống tội phạm-tệ nạn xã hội, hoạt động nhân đạo.

- Công tác Dân vận chính quyền.

- Phụ trách chung về thu hút đầu tư; thi đua khen thưởng.  

- Những giải pháp quan trọng mang tính đột phá trong từng thời gian và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của UBND huyện mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, lãnh đạo chung về các Hội nghề nghiệp và phụ trách chung về các đoàn thể.

 - Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

 - Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBMTTQVN huyện, Toà án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của UBND huyện trước Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các Đồn Biên phòng: Tống Lê Chân, Suối Lam, Kà Tum, Tân Hà; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra huyện; Ban QLDA ĐTXD huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.


PCT Thanh.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thị Thành

Sinh năm: 1971

Điện thoại: 0964690966

Email: nthanh@tayninh.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thị Thành

* Chủ trì và điều hành hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền (hoặc giao quyền).

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế, gồm: Nông nghiệp, phát triển nông thôn; lâm nghiệp, ngư nghiệp; kinh tế, doanh nghiệp, thương mại, nhà đất, ngân hàng và các lĩnh vực khác, bao gồm:

- Lĩnh vực tài chính ngân sách; lĩnh vực kinh tế tập thể.

- Phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; các chương trình di dời, bố trí dân cư, dự án khu dân cư biên giới.

- Công tác quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường, khoáng sản và rác thải.

- Công tác quản lý doanh nghiệp, trang trại.

- Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường.

- Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện và các nội dung khiếu nại, tố cáo khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo được phân công phụ trách.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Hội Nông dân huyện.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh-CN Tân Châu, Hạt Kiểm lâm Tân Châu, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, Trạm khuyến Nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Chi cục Thống kê, Trạm thuỷ lợi Tân Châu.

Phụ trách chung các xã: Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Suối Dây và Tân Thành.


PCT Binh.png

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Hoà Bình

Sinh năm: 1970

Điện thoại: 0915400770

Email:

3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Hoà Bình

* Phụ trách lĩnh vực Văn hoá - Xã hội và các lĩnh vực khác, bao gồm:

- Phụ trách, chỉ đạo trực tiếp công việc của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch.

- Lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông.

- Lĩnh vực y tế, dân số, gia đình; vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Công tác dân tộc, tôn giáo; chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng.

- Công tác dạy nghề, lao động, việc làm, thực thi Bộ Luật Lao động và các vấn đề xã hội khác; chương trình phát triển nguồn nhân lực; các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

- Phụ trách lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ; Lĩnh vực quản lý xây dựng.

- Trực tiếp quản lý và quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trật tự giao thông; quản lý cây xanh, quản lý thị trường, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Trực tiếp quản lý hoạt động, công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp và cơ sở giáo dục công lập;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo được phân công phụ trách.

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với một số tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đặc thù.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện như: Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Hải quan Kà Tum, Điện lực Tân Châu, Đội Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hoá-TDTT, Thư viện, Trung tâm DS/KKHGĐ, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Theo dõi hoạt động của tất cả các Hội đặc thù: Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Luật gia, Hội Người mù, Hội Người tù kháng chiến, CLB Hưu trí, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y; các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Phụ trách chung các xã: Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà, Suối Ngô, Tân Hòa và thị trấn Tân Châu. Trong đó, ưu tiên theo dõi thị trấn Tân Châu để hoàn thành kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 


Lượt người xem:  Views:   1187
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu