Giới thiệu
Phòng Nội vụ (30/10/2020)
 
​Trưởng phòng Nội vụ: Nguyễn Đình DuSinh năm: 1986Điện thoại: 0977283522Email: dund@tayninh.gov.vn* Chịu trách nhiệm về hoạt động chung của phòng, trực tiếp phụ trách:- Công tác quản lý tổ chức - biên chế;- Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (trừ cán bộ, công chức cấp xã);- Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo;- Công tác Thi đua - Khen thưởng và ...
Phòng Tư pháp​ (30/10/2020)
 
​​Trưởng phòng Tư pháp: Đỗ Thiết LậpSinh năm: 1976Điện thoại: 0977888137Email: lapdt@tayninh.gov.vnTheo dõi, điều hành chung toàn bộ hoạt động của cơ quan nhưng trực tiếp phụ trách một số mảng công tác cụ thể như sau:- Hoạt động tài chính của đơn vị;- Kiểm soát thủ tục hành chính;- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đánh gái chuẩn tiếp cận pháp luật;- ...
 
​​Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Nguyễn Thị Như ThơSinh năm: 1985Điện thoại: 0385703718Email: thontn@tayninh.gov.vn- Phụ trách chung cơ quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác tham mưu liên quan đến điều hành Tài chính - Ngân sách, Quản lý phân khai vốn xây dựng cơ bản.- Chủ các tài khoản: 9523, 9527; Tài khoản tiền gửi: ...
 
​​Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Nguyễn Hoàng VũSinh năm: Điện thoại: 0918431396Email: phongktht-tch@tayninh.gov.vnLãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động chung của phòng theo chức năng nhiệm vụ quy định của nhà nước và UBND huyện giao; công tác tổ chức cán bộ; XDCB và quản lý các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp được UBND huyện giao; thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết ...
 
​​Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Lại Thành LộcSinh năm: Điện thoại: Email: loclt@tayninh.gov.vnChịu trách nhiệm trước CT.UBND huyện và điều hành chung các mặt công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp theo dõi chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, như sau:- Phụ trách chung.- Công tác tổ chức cán bộ.- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác ...
 
​​​Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phạm Tấn LợiSinh năm: 1969Điện thoại: 0918811757Email: phongldtbxh-tch@tayninh.gov.vn- Điều hành hoạt động chung của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, phân công nhiệm vụ đối với các ...
 
​​​​​Phó Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin: Bùi Đắc NghĩaSinh năm: 1975Điện thoại: 0913884400Email: nghiabd@tayninh.gov.vn- Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành chung công việc của Phòng VH&TT. Thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, và Phong trào toàn dân xây dựng phong trào ANTQ; Thường trực Ban chỉ đạo các vấn đề xã hội ...
 
​​Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Võ Văn Hoa VinhSinh năm: 1977Điện thoại: 0919215229Email: vinhvvh@tayninh.gov.vnChịu trách nhiệm phụ trách, điều hành chung các mặt công tác của Phòng NN&PTNT huyện. Trong đó, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực như sau: - Công tác tổ chức cán bộ.- Công tác thi đua khen thưởng; phòng chống tham nhũng, thực hành ...
Phòng Y tế (30/10/2020)
 
​​Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - Phụ trách phòng Y tế: Trương Thị Thu TrangSinh năm: 1986Điện thoại: 0837795253Email: trangttt@tayninh.gov.vn- Phụ trách chung cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện về công tác tham mưu liên quan đến lĩnh vực y tế trên toàn huyện. Chịu trách nhiệm kiểm tra chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất ...
 
​​​Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Thịnh HùngSinh năm: 1978Điện thoại: 0989558179Email: phonggddt-tch@tayninh.gov.vn- Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng Giáo dục & Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao; những nhiệm vụ và công việc được Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo hoặc ủy quyền cho Trưởng ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Phòng Nội vụCơ cấu tổ chứcPhòng Nội vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tư pháp​Cơ cấu tổ chứcPhòng Tư pháp​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tài chính - Kế hoạchCơ cấu tổ chứcPhòng Tài chính - Kế hoạch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Kinh tế và Hạ tầng​Cơ cấu tổ chứcPhòng Kinh tế và Hạ tầng​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tài nguyên và Môi trườngCơ cấu tổ chứcPhòng Tài nguyên và Môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Lao động Thương binh và Xã hộiCơ cấu tổ chứcPhòng Lao động Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Văn hóa và Thông tin​Cơ cấu tổ chứcPhòng Văn hóa và Thông tin​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thônCơ cấu tổ chứcPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Y tếCơ cấu tổ chứcPhòng Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Giáo dục và Đào tạoCơ cấu tổ chứcPhòng Giáo dục và Đào tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Thanh tra huyện​Cơ cấu tổ chứcThanh tra huyện​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân Thị trấnCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân Thị trấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Thạnh ĐôngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Thạnh Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân PhúCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Phú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HưngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hưng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HiệpCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HộiCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân ĐôngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HàCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HòaCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Suối NgôCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Suối Ngô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân ThànhCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Suối DâyCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Suối Dây/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Văn phòng HĐND-UBND huyệnCơ cấu tổ chứcVăn phòng HĐND-UBND huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
UBND HuyệnCơ cấu tổ chứcUBND Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
HĐND HuyệnCơ cấu tổ chứcBài viếtHĐND Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Đơn vị trực thuộcCơ cấu tổ chứcBài viếtĐơn vị trực thuộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định thành lậpGiới thiệu chungBài viếtQuyết định thành lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều kiện tự nhiênGiới thiệu chungBài viếtĐiều kiện tự nhiên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Di tích lịch sử văn hóaGiới thiệu chungBài viếtDi tích lịch sử văn hóa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành