Giới thiệu
 
​​​Chủ tịch UBND xã Suối Ngô: Nguyễn Văn QuyếtSinh năm: 1974Điện thoại: 0983269743Email: quyetnv@tayninh.gov.vn1. Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của Uỷ ban nhân xã, các Thành viên Uỷ ban nhân dân xã và các bộ phận, công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, các ấp.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  - Công tác quy hoạch, ...
 
​Chủ tịch UBND xã Tân Thành: Nguyễn Văn CóSinh năm: 1960Điện thoại: 01683572902 Email: conv@tayninh.gov.vn1.Về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện sau đây:a. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, ...
 
​​Chủ tịch UBND xã Suối Dây: Đoàn Văn HoàngSinh năm: 1967Điện thoại: 01688126115Email: ubnd-xasuoiday@tayninh.gov.vn1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND xã, các Thành viên UBND xã và Thủ trưởng các cơ quan không phải là thành viên UBND xã, Trưởng BQL các ấp.1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  - Công tác quy ...
 
​​​Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phụ trách VP : Trương Thị Thu TrangSinh năm: 1986Điện thoại: 0837795253Email: trangttt@tayninh.gov.vnPhụ trách, điều hành chung các mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Trong đó:+ Công tác Tổ chức - Cán bộ, xây dựng chính quyền; quy hoạch.+ Công tác Quân sự-quốc phòng, an ninh, trật tự an ...
UBND Huyện (12/10/2020)
 
​ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU​Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thị ThànhSinh năm: 1971Điện thoại: 0964690966Email: ntthanh@tayninh.gov.vn1. Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch UBND huyện:Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện, các Thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan không phải là thành viên UBND huyện, Chủ tịch ...
HĐND Huyện (04/10/2020)
 
​Chủ tịch HĐND huyện: Võ Quốc ThắngSinh năm: Điện thoại: 0276.3875129Email: hdnd-htanchau@tayninh.gov.vn​​Phó Chủ tịch HĐND huyện: Bùi Trọng BìnhSinh năm: 1974Điện thoại: 0276.3730722Email: buibt@tayninh.gov.vn​ 
 
​CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 1. Văn phòng HĐND-UBND huyện​2. Phòng Nội vụ3. Phòng Tư pháp​4. Phòng Tài chính - Kế hoạch5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng​6. Phòng Tài nguyên và Môi trường7. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội8. Phòng Văn hóa và Thông tin​9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn10. Phòng Y tế11. Phòng Giáo dục và Đào tạo12. Thanh tra huyện​ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC ...
 
       Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/HĐBT ngày 13/5/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), gồm 8 xã của huyện Tân Biên và 2 xã của huyện Dương Minh Châu. Sau đó, huyện Tân Châu tiếp nhận thêm 2 ấp của xã Thạnh Tân (lúc đó thuộc huyện Hòa Thành) và 2 ấp của xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.Trong hai cuộc kháng chiến giải ...
 
​1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiênHuyện Tân Châu nằm về phía Bắc tỉnh Tây Ninh, cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 36 km, có tọa độ địa lý 106o006'-106o029' kinh độ Đông và 110o25'-110o46' vĩ độ Bắc, được thành lập theo Quyết định số: 48/QĐ-HĐBT ngày 13/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ huyện Tân Biên và huyện Dương Minh Châu với ...
 
​​DI TÍCH LỊC SỬ CĂN CỨ XỨ ỦY NAM BỘ X40 - ĐỒNG RÙMDi tích căn cứ Xứ ủy Nam bộ X40 - Đồng Rùm, thuộc ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.Năm 1950 - 1951 từ U Minh Đồng Tháp, Xứ ủy Nam bộ chuyển về Tây Ninh lập căn cứ tại Đồng Rùm. Đặt phiên hiệu là X40 hay còn gọi là căn cứ Lê Duẩn (Do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam bộ đã ở và làm việc tại Đồng Rùm ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Phòng Nội vụCơ cấu tổ chứcPhòng Nội vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tư pháp​Cơ cấu tổ chứcPhòng Tư pháp​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tài chính - Kế hoạchCơ cấu tổ chứcPhòng Tài chính - Kế hoạch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Kinh tế và Hạ tầng​Cơ cấu tổ chứcPhòng Kinh tế và Hạ tầng​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Tài nguyên và Môi trườngCơ cấu tổ chứcPhòng Tài nguyên và Môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Lao động Thương binh và Xã hộiCơ cấu tổ chứcPhòng Lao động Thương binh và Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Văn hóa và Thông tin​Cơ cấu tổ chứcPhòng Văn hóa và Thông tin​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thônCơ cấu tổ chứcPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Y tếCơ cấu tổ chứcPhòng Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Giáo dục và Đào tạoCơ cấu tổ chứcPhòng Giáo dục và Đào tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Thanh tra huyện​Cơ cấu tổ chứcThanh tra huyện​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân Thị trấnCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân Thị trấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Thạnh ĐôngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Thạnh Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân PhúCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Phú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HưngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hưng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HiệpCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HộiCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân ĐôngCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HàCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân HòaCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Suối NgôCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Suối Ngô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Tân ThànhCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Tân Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân xã Suối DâyCơ cấu tổ chứcỦy ban nhân dân xã Suối Dây/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Văn phòng HĐND-UBND huyệnCơ cấu tổ chứcVăn phòng HĐND-UBND huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
UBND HuyệnCơ cấu tổ chứcUBND Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
HĐND HuyệnCơ cấu tổ chứcBài viếtHĐND Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Đơn vị trực thuộcCơ cấu tổ chứcBài viếtĐơn vị trực thuộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định thành lậpGiới thiệu chungBài viếtQuyết định thành lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều kiện tự nhiênGiới thiệu chungBài viếtĐiều kiện tự nhiên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Di tích lịch sử văn hóaGiới thiệu chungBài viếtDi tích lịch sử văn hóa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2015 11:00 AMNoĐã ban hành