Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 23/03/2020, 11:00
Tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2020

Thực hiện Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1035/SYT-NV ngày 21/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19 . Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn 857/UBND ngày 22/3/2020 

Tải về Vv tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   135
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết