Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 25/03/2020, 08:00
Chương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 3 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2020

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ Hai

23/3/2020

* Buổi sáng:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

* Buổi chiều:

- Họp Thường trực Huyện ủy

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy phiên đột xuất (15h)

- Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

- PH.HĐND

 

- PH.Huyện ủy

- PH.Huyện ủy

 

- PH.UBND

 

- CT, các PCT

 

- CT Lâm

- CT, PCT Thành

 

- PCT Bình

Thứ Ba

24/3/2020

* Buổi sáng:

- Họp Ban Chỉ huy thống nhất

- Xử lý công việc cơ quan

- Làm việc với các ấp về việc tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

- Họp Ban Chỉ đạo Thu ngân sách

 

- PH.HĐND

- Phòng làm việc

- T.Hưng, T.Phú, T.Thành, T.Hòa

 

 

 

- Phòng làm việc

- PH.HĐND

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

 

 

 

- CT Lâm

- PCT Thành

Thứ Tư

25/3/2020

* Buổi sáng:

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

* Buổi chiều:

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Xử lý công việc cơ quan

- Làm việc với các ấp về việc tổ chức Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer (cả ngày)

 

- PH.Huyện ủy

- Các xã

 

 

- Các xã, thị trấn

 

- Phòng làm việc

- Tân Đông

 

 

 

 

- CT, PCT Thành

- PCT Bình

 

 

- CT Lâm

 

- PCT Thành

- PCT Bình

Thứ Năm

26/3/2020

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cả ngày)

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

 

- Phòng làm việc

 

- Phòng làm việc

 

- CT, PCT Bình

 

- PCT Thành

 

Thứ Sáu

27/3/2020

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cả ngày)

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

 

- Phòng làm việc

 

- Phòng làm việc

 

- CT, PCT Bình

 

- PCT Thành

 

Lượt người xem:  Views:   101
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết