Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 25/03/2020, 11:00
Báo cáo nhu cầu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2020

Thực hiện các Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Công văn số 958/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/3/2017 về việc hướng dẫn tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 913/STNM-CCQLĐĐ ngày 20/3/2017 về việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, để thực hiện các dự án hàng năm; Công văn số 656/STNMT-PQLĐĐ ngày 10/02/2020 về việc triển khai thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về tình hình thu hồi đất, chuyển mục đích đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện Tân Châu báo cáo (đính kèm văn bản).

Tải về BC nhu cau thu hoi dat, CMĐSDD nam 2020 (3.2020)_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   205
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết