Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 25/03/2020, 17:00
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2020

Thực hiện Thông báo số 225-TB/BCĐTW ngày 20/01/2020 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 17; Công văn số 983-CV/TU ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020; Công văn số 533/UBND-NCPC ngày 20/3/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020; Công văn số 1963-CV/HU ngày 11/3/2020 của Huyện ủy Tân Châu về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và Công văn số 768/UBND ngày 17/3/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020;

Năm 2020, là năm Đảng ta tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng phải được quan tâm thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ (đính kèm văn bản)

Tải về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   578
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết