Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 26/03/2020, 12:00
Hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2020

Thực hiện Công văn số 652/HĐPH ngày 09/3/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng PBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật huyện tham mưu UBND huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung Công văn số 919/UBND ngày 25/3/2020

Tải về cv 919.pdf

Lượt người xem:  Views:   835
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết