Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 16/11/2017, 14:00
chương trình công tác tuần II tháng 11
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/11/2017

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

 

Thứ hai

13/11/2017

 

* Buổi sáng:

- Họp CT, các PCT

* Buổi chiều:

- Họp BCH Đảng bộ huyện

- Họp giải quyết lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện

 

- PH. UBND

 

- Phòng họp HU

- CC. Kiểm lâm

 

- CT, các PCT

 

- CT, các PCT

- PCT Bình

Thứ ba

14/11/2017

- Họp UBND thường kỳ (cả ngày)

 

- PH. UBND

 

- CT, các PCT

 

 

Thứ tư

15/11/2017

 

* Buổi sáng:

- Tiếp xúc cử tri

- Tiếp xúc cử tri

- Họp UBND tỉnh

* Buổi chiều:

- Tiếp xúc cử tri

- Xử lý công việc cơ quan

- Tiếp xúc cử tri

 

- Thị trấn

- Tân Hà

- UBND tỉnh

 

- Thạnh Đông

- Phòng làm việc

- Tân Đông

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

Thứ năm

16/11/2017

 

* Buổi sáng:

- Tiếp xúc cử tri

- Tiếp xúc cử tri

- Nhận bàn giao đất bán ngập

- Họp UBND tỉnh trực tuyến

* Buổi chiều:

- Tiếp xúc cử tri

- Xử lý công việc cơ quan

- Tiếp xúc cử tri

 

- Tân Hòa

- Tân Hưng

- Thực địa

- PH. UBND

 

- Tân Phú

- Phòng làm việc

- Suối Ngô

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

- PCT Bình

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

Thứ sáu

17/11/2017

 

* Buổi sáng:

- Tiếp xúc cử tri

- Xử lý công việc cơ quan

- Tiếp xúc cử tri

* Buổi chiều:

- Tiếp xúc cử tri

- Tiếp xúc cử tri

- Tiếp xúc cử tri

 

- Tân Hội

- Phòng làm việc

- Tân Thành

 

- Tân Hiệp

- Suối Dây

- Tân Đông

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

Lượt người xem:  Views:   161
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết