Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 07/04/2020, 08:00
Chương trình công tác tuần thứ I, tháng 4 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2020

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ Hai

06/4/2020

* Buổi sáng:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

* Buổi chiều:

- Họp Thường trực Huyện ủy

- Xử lý công việc cơ quan

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

- PH.HĐND

 

- PH.Huyện ủy

- Phòng làm việc

- Các xã, thị trấn

 

- CT, các PCT

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

Thứ Ba

07/4/2020

* Buổi sáng:

- Tiếp công dân

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Họp BTV Đảng ủy Công an huyện

 

- Phòng tiếp dân

- Phòng làm việc

- Các xã, thị trấn

 

 

- Công an huyện

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

 

- CT Lâm

Thứ Tư

08/4/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Khảo sát vị trí đất đấu giá tại xã Tân Hà, Tân Đông và Trung tâm thương mại thị trấn Tân Châu và thống nhất với các ngành, địa phương về đề xuất giá khởi điểm

- Họp thống nhất việc xây dựng X40-Đồng Rùm

* Buổi chiều:

- Dự họp Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch (14h)

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

- Phòng làm việc

- Tân Đông, Tân Hà, thị trấn TC

 

 

 

- Phòng làm việc

 

 

- Phòng TC-KH

 

- Các xã, thị trấn

 

- CT Lâm

- PCT Thành

 

 

 

 

- PCT Bình

 

 

- PCT Thành

 

- PCT Bình

Thứ Năm

09/4/2020

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cả ngày)

 

- Phòng làm việc

- Các xã, thị trấn

 

 

 

- CT, PCT Thành

- PCT Bình

 

 

Thứ Sáu

10/4/2020

* Buổi sáng:

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan 

 

- PH.Huyện ủy

- Các xã, thị trấn

 

 

- Phòng làm việc

 

- CT Lâm

- PCT Bình

 

 

- CT, PCT Thành


Lượt người xem:  Views:   711
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết