Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 16:00
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2020

Thực hiện ​Công văn số 7588/STNMT-PBVMT, ngày 26/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.  Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện một số nội dung theo nội dung Công văn số 3712/UBND ngày 31/12/2019

Tải về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   304
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết