Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 20/04/2020, 10:00
Chương Trình Công Tác Tuần thứ III, tháng 4 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/04/2020

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ Hai

20/4/2020

* Buổi sáng:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

* Buổi chiều:

- Họp Thường trực Huyện ủy

- Xử lý công việc cơ quan

 

- PH.HĐND

 

- PH.Huyện ủy

- Phòng làm việc

 

- CT, các PCT

 

- CT Lâm

- Các PCT

Thứ Ba

21/4/2020

* Buổi sáng:

- Tiếp công dân

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Họp công tác giải tỏa và xây dựng khu TT.VH,TT&TT huyện

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

 

- Phòng tiếp dân

- Phòng làm việc

- Phòng làm việc

 

 

- Phòng làm việc

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

 

- CT, PCT Bình

Thứ Tư

22/4/2020

- Xử lý công việc cơ quan và đi kiểm tra cơ sở (cả ngày)

- Phòng làm việc

và các xã, thị trấn

- CT, các PCT

 

Thứ Năm

23/4/2020

- Xử lý công việc cơ quan và đi kiểm tra cơ sở (cả ngày)

- Phòng làm việc

và các xã, thị trấn

- CT, các PCT

 

Thứ Sáu

24/4/2020

- Xử lý công việc cơ quan và đi kiểm tra cơ sở (cả ngày)

- Phòng làm việc

và các xã, thị trấn

- CT, các PCT
Lượt người xem:  Views:   329
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết