Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 06/02/2020, 16:00
Chương trình công tác Tuần thứ I, tháng 02 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2020

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ Hai

03/02/2020

* Buổi sáng:

- Họp Hội đồng NVQS tỉnh

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Đi kiểm tra thực tế (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Họp Thường trực Huyện ủy

 

- UBND tỉnh

- Phòng làm việc

- Các xã, thị trấn

 

- PH.Huyện ủy

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

- CT Lâm

Thứ Ba

04/02/2020

* Buổi sáng:

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Dự tổng kết chương trình "mỗi xã một sản phẩm"

- Dự kiểm tra DNTN Yến Khang, trại heo Tân Đông

- Đi kiểm tra thực tế (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

- Họp giải quyết đơn khiếu nại của các trường hợp: Hải, Phục, Rân

 

- PH.Huyện ủy

- UBND tỉnh


- S.Ngô, T. Đông

 

- Các xã, thị trấn

 

- Phòng làm việc

- UBND tỉnh

 

- CT, PCT Thành

- PCT Thành

 

- PCT Thành

 

- PCT Bình

 

- CT Lâm

- PCT Thành

Thứ Tư

05/02/2020

* Buổi sáng:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

 

- PH.HĐND

 

- Phòng làm việc

 

- CT, các PCT

 

- CT, các PCT

Thứ Năm

06/02/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Đi kiểm tra thực tế (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Họp Đảng ủy Quân sự huyện

 

- Phòng làm việc

- Phòng làm việc

- Các xã, thị trấn

 

- Ban CHQS

 

- CT Lâm

- PCT Thành

- PCT Bình

 

- CT Lâm

Thứ Sáu

07/02/2020

* Buổi sáng:

- Tiếp công dân

- Họp tổng kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

- Đi kiểm tra thực tế (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

 

- Phòng Tiếp dân

- UBND tỉnh

 

 

- Các xã, thị trấn

 

- Phòng làm việc

 

- CT Lâm

- PCT Thành

 

 

- PCT Bình

 

- CT, PCT Thành

Lượt người xem:  Views:   458
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết