Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 11/07/2020, 21:00
Tân Châu ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/07/2020

Sáng ngày 11/7 Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Tân Châu phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng ngày bảo hiểm y tế Việt Nam và tuyên truyền vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.

 Với chủ đề truyền thông: "Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân", Lễ ra quân nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính tri - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân; phát huy vai trò của cơ quan bảo hiểm xã hội, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ ra quân đoàn xe ô tô và mô tô của nhân viên Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện xuất phát diễu hành qua các trục lộ chính khu vực Thị Trấn Tân Châu và các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông và Tân Phú.

 

Chí Thành

Lượt người xem:  Views:   64
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết