Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 21/08/2020, 10:00
Chương Trình Công Tác Tuần thứ IV, tháng 8 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/08/2020

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ Hai

24/8/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan

- Họp Thường trực Huyện ủy

* Buổi chiều:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu Trung tâm VH-TDTT

 

- Phòng làm việc

- PH.Huyện ủy

 

- PH.HĐND

- Thị trấn

 

- CT, PCT Bình

- PCT Thành

 

- CT, các PCT

- PCT Bình

Thứ Ba

25/8/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan và đi cơ sở (cả ngày)

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Xử lý công việc cơ quan

* Buổi chiều:

- Làm việc với UBND xã Tân Thành về công tác quản lý, sử dụng 183 căn nhà tại ấp Đồng Kèn II

 

- Phòng làm việc và các xã, thị trấn

- Phòng làm việc

- Phòng làm việc

 

- Tân Thành

 

- CT Lâm

 

- PCT Thành

- PCT Bình

 

- PCT Bình

Thứ Tư

26/8/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan và đi cơ sở (cả ngày)

- Khám sức khỏe định kỳ (cả ngày)

- Xử lý công việc cơ quan

* Buổi chiều:

- Dự thông qua kết luận thanh tra của Sở Nội vụ

 

- Phòng làm việc và các xã, thị trấn

- TP.HCM

- Phòng làm việc

 

- PH.HĐND

 

- CT Lâm

 

- PCT Thành

- PCT Bình

 

- PCT Bình

Thứ Năm

27/8/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan và đi cơ sở (cả ngày)

- Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Đông

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

 

 

- Phòng làm việc và các xã, thị trấn

- Tân Đông

 

 

- Phòng làm việc

 

- CT, PCT Bình

 

- PCT Thành

 

 

- PCT Thành

Thứ Sáu

28/8/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan và đi cơ sở (cả ngày)

- Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Hòa

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

 

- Phòng làm việc và các xã, thị trấn

- Tân Hòa

 

 

- Phòng làm việc

 

- CT, PCT Bình

 

- PCT Thành

 

 

- PCT Thành

Lượt người xem:  Views:   59
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết