Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 17/08/2020, 15:00
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/08/2020

Thực hiện Công văn số 1839/UBND-HCC ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung  tại Công văn số 2937/UBND ngày 17/8/2020

Tải về CV 2937.pdfLượt người xem:  Views:   28
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết