Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 06/10/2020, 16:00
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 10 năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2020

Thời gianNội dungĐịa điểm

Người

thực hiện

Thứ Hai

05/10/2020

 Buổi sáng:

- Họp làm việc với Sở KH và ĐT

- Làm việc với PTNMT – Thanh tra- VPĐKSDĐ

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Họp Hội đồng NVQS huyện

- Đi công tác xã Tân Hòa

 

- PH UBND huyện

- Phòng làm việc

 

- Phòng làm việc

 

- HT BCHQS

- Đi thực tế

 

- CT Thành

- PCT Bình

 

- PCT Phượng

 

- CT Thành

- PCT Bình

Thứ Ba

06/10/2020

* Buổi sáng:

- Họp UBND tỉnh

- Họp giao ban Khối VHXH

* Buổi chiều:

- Họp Sở Công thương

- Làm việc với NHNN-PTNMT-KTHT và UBND Thị trấn

- Xử lý công việc cơ quan

 

- UBND tỉnh

- PH UBND huyện

 

- Sở Công thương

- Phòng làm việc

 

- Phòng làm việc

 

- CT Thành

- 02 PCT

 

- CT Thành

- PCT Bình

 

- PCT Phượng

Thứ Tư

07/10/2020

* Buổi sáng:

- Họp CT, các PCT UBND huyện

* Buổi chiều:

- Họp TTHU

- Xử lý công việc cơ quan

 

- PH HĐND

 

- PH Huyện ủy

- Phòng Làm việc

 

- CT, các PCT

 

- CT Thành

- 02 PCT

Thứ Năm

08/10/2020

* Buổi sáng:

- Họp TT với Bộ Quốc phòng.

-  Làm việc với bà Ten, ông Hoài.

-  Xử lý công việc cơ quan

* Buổi chiều:

- Họp Đảng ủy Quân sự;

- Xử lý công việc cơ quan

 

- PH UBND

- PH HĐND

- Phòng Làm việc

 

- BCHQS huyện

- Phòng làm việc

 

- CT Thành

- PCT Bình

- PCT Phượng

 

- CT Thành

- 02 PCT

Thứ Sáu

09/10/2020

* Buổi sáng:

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

- Làm việc với các đơn vị về giải phóng khu TTVHTT huyện.

- Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

* Buổi chiều:

- Xử lý công việc cơ quan

 

- Phòng làm việc

- Phòng làm việc

 

- Phòng làm việc

 

- Phòng làm việc

 

- CT Thành

- PCT Bình

 

- PCT Phượng

 

- PCT Bình.

Lượt người xem:  Views:   25
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết