Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 21/10/2020, 16:00
Tuyên truyền, phổ biến, và tham gia tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2020

Căn cứ Công văn số 2491/UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện một số nội dung theo Công văn 3774/UBND ngày 21/10/2020


Tải về CV. tuyên truyền, phổ biến, và tham gia tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   28
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết