Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 22/01/2021, 15:00
Về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý I năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2021

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, nhất là các quy định pháp luật mới, giúp nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của cán bộ và nhân dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông tại địa phương; thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021,

Thực hiện Công văn số 221/HĐPH ngày 21/01/2021 và Kế hoạch số 161/KH-HĐPH ngày 18/01/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc phát động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" quý I năm 2021.

UBND huyện đã ban hành Công văn số 273/UBND ngày 19/01/2021 về triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" hàng quý năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, tổ chức 04 cuộc thi quý: Quý I, quý II, quý III và quý IV năm 2021.

Để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn huyện tham gia cuộc thi; Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật huyện gửi kèm Thể lệ cuộc thi và câu hỏi cuộc thi quý I, đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động rộng rãi cuộc thi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương.

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật huyện rất mong nhận được sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để cuộc thi thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên toàn huyện tham gia. Nội dung này sẽ là một trong những cơ sở để Hội đồng tham mưu khen thưởng thành tích công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Tải về cauhoi.pdf

Tải về CV số 20.pdf

Tải về Thể lệ cuộc thi viết về ATGT quy I nam 2021.docx
Lượt người xem:  Views:   741
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết