Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 03/05/2021, 11:00
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/05/2021

lexuancuc-huyentanchau.jpg

Ông Lê Xuân Cúc

12/08/1963
12/12 bổ túc
Cao đẳng: Quân sự

Trung cấp
Không có
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
03/02/1988
Đảng viên
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Ông Lê Xuân Cúc , sinh ngày 12/08/1963. Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cư trú tại: Tổ 33, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 02 năm 1982 đến tháng 5 năm 198: Chiến sĩ Sư đoàn 441, Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 1982 đến tháng 12 năm 1983: Chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn BB174, Mặt trận 479, Quân khu 7 (Campuchia)

Từ tháng 12 năm 1983 đến tháng 2 năm 1985: Trung sỹ, Thượng sỹ, Tiểu đội trưởng, Trung đội phó, Đại đội 20, Trung đoàn BB174, Sư đoàn BB5, Mặt trận 479, Quân khu 7 (Campuchia)

Từ tháng 02 năm 1985 đến tháng 8 năm 1987: Thiếu úy, Trung đội trưởng, Đại đội 20, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479, Quân khu 7 (Campuchia)

Từ tháng 8 năm 1987 đến tháng 02 năm 1988: Trung úy Đại đội phó, Đại đội 22, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479, Quân khu 7 (Campuchia)

Từ tháng 02 năm1988 đến tháng 8 năm 1988: Trung úy, Học viên Trường Quân sự Mặt trận 479 (Campuchia)

Từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 12 năm 1989: Trung úy, Thượng úy, Đại đội trưởng; Đại đội 22, Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479, Quân khu 7 (Campuchia)

Tháng 12 năm 1989: Hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn Campuchia trở về nước

Từ tháng 12 năm 1989 đến tháng 9 năm 1991: Thượng úy, Đại đội trưởng, Đại đội 22, Trung đoàn 174, Quân khu 7.

Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 02 năm 1995: Đại úy, Đại đội trưởng, Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB14, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 02 năm 1995 đến tháng  8 năm 1995: Đại úy, Học viên Trường Quân sự Quân khu 7

Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng  4 năm 1999: Đại úy, Thiếu tá, Trợ lý tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 4 năm 1999 đến tháng  3 năm 2003: Thiếu tá, Trung tá, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 3 năm 2003 đến tháng  7 năm 2003: Trung tá, học viên Học viện Đà Lạt

Từ tháng 7 năm 2003 đến tháng  12 năm 2007: Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu

Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng  12 năm 2012: Trung tá, Thượng tá, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn BB174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Tháng 12 năm 2012: Về nghỉ  hưu

Từ tháng 02 năm 2014 cho đến nay: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Huân chương chiến công hạng Nhì: 01; Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba: 01; Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, Ba: 01; Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba: 01; Huân chương Quân kỳ: 01; Huân chương vì nghĩa vụ quốc tế: 01

Ông Lê Xuân Cúc: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

ngothituyethoa-huyentanchau.jpg

Bà Ngô Thị Tuyết Hoa

21/01/1991
12/12 Phổ thông
Cao đẳng: Quản lý đất đai

Sơ cấp
Anh văn trình độ B
Thủ quỹ-Văn thư-Lưu trữ - Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Không có
Không có
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Bà Ngô Thị Tuyết Hoa , sinh ngày 21/01/1991. Quê quán: Xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Tổ 28, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh..

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2016: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 3 năm 2020 đến nay: Văn thư Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Bà Ngô Thị Tuyết Hoa: Không có.

* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:


hoangvanhuu-huyentanchau.jpg

Ông Hoàng Văn Hữu

23/10/1986
12/12 phổ thông
Đại học: Luật

Cao cấp
Anh văn trình độ B
Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện - Huyện đoàn
04/11/2008
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Ông Hoàng Văn Hữu , sinh ngày 23/10/1986. Quê quán: Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Hiện cư trú tại: Tổ 6, ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 6 năm 2009: Dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010: Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 01 năm 2017: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 3 năm 2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 02 năm 2018: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 02 năm 2018 đến nay: Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 12 năm 2018 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

* KHEN THƯỞNG:

Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: 03; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: 01; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 08. Bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh: 09; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tân Châu: 33

Ông Hoàng Văn Hữu: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Đông khóa X, XI nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

phanthihuyenlinh-huyentanchau.jpg

Bà Phan Thị Huyền Linh

01/01/1983
12/12 Phổ thông
Đại học: Luật

Cao cấp
Anh văn trình độ B
Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
05/07/2007
Đảng viên
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Bà Phan Thị Huyền Linh , sinh ngày 01/01/1983. Quê quán: Xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: Ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 8 năm 2005: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 7 năm 2010: Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 03 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2017 đến nay: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Bà Phan Thị Huyền Linh: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng khóa X, XI, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu Khóa V, VI, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

phamthivanngoc-huyentanchau.jpg

Bà Phạm Thị Vân Ngọc

04/05/1982
12/12 Phổ thông
Trung cấp: Hành chính-Văn phòng

Trung cấp
Anh văn trình độ B
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
17/06/2010
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Bà Phạm Thị Vân Ngọc , sinh ngày 04/05/1982. Quê quán: Xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 01 năm 2005: Nhân viên hợp đồng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 12 năm 2011: Văn thư - Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 7 năm 2020: Công chức Văn phòng - Thống kê xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 7 năm 2020 đến nay: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* KHEN THƯỞNG:

Không có

Bà Phạm Thị Vân Ngọc : Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng khóa X, XI, nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

lehuuphuc-huyentanchau.jpg

Ông Lê Hữu Phúc

30/12/1981
12/12 Phổ thông
Đại học: Chuyên ngành Chính trị
Không có
Không có
Cao cấp
Anh văn trình độ B
Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
06/10/2011
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Ông Lê Hữu Phúc , sinh ngày 30/12/1981. Quê quán: Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện cư trú tại: Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 01 năm 2002: Bí thư Chi đoàn ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 6 năm 2002: Cán bộ Văn hóa Thông tin xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 6 năm 2002 đến tháng 10 năm 2006: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 5 năm 2011: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 11 năm 2012: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 9 năm 2015: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 7 năm 2018: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2018 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.


* KHEN THƯỞNG:

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 04

Ông Lê Hữu Phúc: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Hiệp khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

phanvanquang-huyentanchau.jpg

Ông Phan Văn Quang

15/08/1966
12/12 Phổ thông
Đại học: Luật
Không có
Không có
Cao cấp
anh văn trình độ B
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
20/04/1994
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 1.

* TIỂU SỬ

Ông Phan Văn Quang , sinh ngày 15/08/1966. Quê quán: Xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ năm 1983 đến năm 1989: Cán bộ thuế Nông nghiệp xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 1989 đến năm 1993: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 1993 đến năm 1997: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, kiêm Trưởng Công an xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 1997 đến năm 2000: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2000 đến năm 2004: Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng khối vận xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2004 đến tháng 12 năm 2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2016: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 9 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Kỷ niệm chương của Bộ Công an: 01; Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng: 01; Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp phụ nữ Trung ương: 01

Ông Phan Văn Quang: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng khóa VIII, IX, X, nhiệm kỳ 1999-2004, nhiệm kỳ 2004-2011, nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Phú khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lượt người xem:  Views:   76
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết