Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 03/05/2021, 16:00
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/05/2021

vothanhcong-huyentanchau.jpg

Ông Võ Thành Công

22/03/1975
12/12 phổ thông
Đại học: Luật
Thạc sĩ Kinh tế

Cao cấp
Anh văn trình độ B
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện - Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
27/08/2004
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 4.

* TIỂU SỬ

Ông Võ Thành Công , sinh ngày 22/03/1975. Quê quán: Xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện cư trú tại: Tổ 19, khu phố 3, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ năm 2008 đến tháng 02 năm 2010: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2005-2010.

 

Từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 8 năm 2010: Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 10 năm 2015: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Tân Châu, Bí thư Chi bộ Quân sự Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Tân Châu, Bí thư Chi bộ Quân sự Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Suối Dây, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy  huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tân Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Từ tháng 9/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tân Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.


* KHEN THƯỞNG:

Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng: 01, Kỷ niệm chương của Bộ Công an trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc: 01.

Ông Võ Thành Công: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn Tân Châu khóa V, VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016; nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu khoá V, VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
nguyenthimythoa-huyentanchau.jpg

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thoa

16/08/1984
12/12 phổ thông
Đại học: Công tác xã hội

Trung cấp
Anh văn trình độ B
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
12/05/2007
 
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 4.

* TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thoa , sinh ngày 16/08/1984. Quê quán: Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hiện cư trú tại: Tổ 6, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ năm 2002 đến tháng 4 năm 2003: Bí thư Chi đoàn ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 4 năm 2003 đến năm 2006: Công an viên xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2006 đến năm 2009: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2009 đến năm 2012: Chi ủy viên Chi bộ ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2012 đến năm 2016: Cán bộ Tổ chức Đảng ủy xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2016 đến nay: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

* KHEN THƯỞNG:

Không có

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thoa: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đông Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
phamvutung-huyentanchau.jpg

Ông Phạm Vũ Tùng

02/05/1974
12/12 phổ thông
Đại học: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Đại học: Luật

Cao cấp
Anh văn trình độ B
Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
06/07/1997
Ủy viên Ban Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 4.

* TIỂU SỬ

Ông Phạm Vũ Tùng , sinh ngày 02/05/1974. Quê quán: Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 7 năm 1997: Thực hiện Nghĩa vụ Quân sự tại Sư đoàn 5, Quân khu 7, cấp bậc Thượng sỹ-Trung đội Phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 4.

Từ tháng 8 năm 1997 đến tháng 5 năm 1998: Công an viên xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 5 năm 2004: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 4 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 7 năm 2018: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.


* KHEN THƯỞNG:

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 13; Kỷ niệm chương: 04; Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: 37; Giấy khen của Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7: 05; Giấy khen của Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 18

Ông Phạm Vũ Tùng: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Phú khóa VIII, IX, X, nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lượt người xem:  Views:   72
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết