Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 03/05/2021, 18:00
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/05/2021

Vuvanminh1969.jpg.jpg

Ông Vũ Văn Minh

18/08/1969
12/12 phổ thông
Đại học: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Cao cấp
Không có
Bí thư Đảng ủy xã - Đảng ủy xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
09/06/2002
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã, Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 9.

* TIỂU SỬ

Ông Vũ Văn Minh , sinh ngày 18/08/1969. Quê quán: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hiện cư trú tại: Ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 09 năm 1999 đến tháng 12 năm 2001: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 12 năm 2002: Quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 10 năm 2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 12 năm 2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 05 năm 2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 06 năm 2015 đến tháng 08 năm 2015: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 08 năm 2015 đến tháng 05 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 06 năm 2020 đến ngày 07 tháng 3 năm 2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ ngày 08 tháng 03 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Ông Vũ Văn Minh: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu Khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Truonghoangson1967.jpg.jpg

Ông Trương Hoàng Sơn

04/08/1967
12/12 phổ thông
Đại học: Ngân hàng

Cao cấp
Anh văn trình độ A
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
01/06/1997
Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 9.

* TIỂU SỬ

Ông Trương Hoàng Sơn , sinh ngày 04/08/1967. Quê quán: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện cư trú tại: Tổ 10, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 3 năm 1996: Nhân viên Ngân hàng Phát triển nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 6 năm 2002: Giám đốc Chi nhánh cấp 4 Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 7 năm 2002 đến ngày 15 tháng 6 năm 2003: Phó Phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ ngày 16 tháng 6 năm 2003 đến ngày 30 tháng 6 năm 2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 7 năm 2003 đến nay: Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Châu, Bí thư Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 01.

Ông Trương Hoàng Sơn: đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lehoangthach1963.jpg.jpg

Ông Lê Hoàng Thạch (Lễ sanh Thượng Thạch Thanh)

01/01/1963
7/12 phổ thôngKhông có
Không có
Cai quản Họ đạo Cao đài xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - Thánh thất Họ đạo Cao đài xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Không có
Không có
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 9.

* TIỂU SỬ

Ông Lê Hoàng Thạch (Lễ sanh Thượng Thạch Thanh) , sinh ngày 01/01/1963. Quê quán: Xã Phước Thủy, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hiện cư trú tại: Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 10 năm 2012: Thi khoa mục lễ sĩ nội ô Tòa thánh

Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 11 năm 2013: Đắc phong Lễ Sanh

Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 5 năm 2016: Phó Cai quản Họ đạo Cao đài xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cai quản Họ đạo Cao đài xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Dothithanhtuyen1983.jpg.jpg

Bà Đỗ Thị Thanh Tuyền

12/12/1983
12/12 phổ thông
Đại học: Tài chính -Ngân hàng

Cao cấp
Anh văn trình độ A; Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số Khmer
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
16/04/2013
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 9.

* TIỂU SỬ

Bà Đỗ Thị Thanh Tuyền , sinh ngày 12/12/1983. Quê quán: Xã Cẩm Bối, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Hiện cư trú tại: Tổ 3, ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 5 năm 2014: Công chức Tài chính-Kế toán Ủy ban nhân dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015: Công chức Tài chính-Kế toán Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 7 năm 2015 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Phanvanxuan1972.jpg.jpg

Ông Phan Văn Xuân

14/07/1972
12/12 phổ thông
Đại học: Luật.

Cao cấp
Anh văn trình độ A
Chánh Văn phòng Huyện ủy - Văn phòng Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
05/11/1997
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 9.

* TIỂU SỬ

Ông Phan Văn Xuân , sinh ngày 14/07/1972. Quê quán: Xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hiện cư trú tại: Ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 9 tháng 1994 đến tháng 7 năm 1997: Đi bộ đội tại Trung đoàn - Sư đoàn 5, Quân khu 7

Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 9 năm 2000: Công an viên xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 3 năm 2008: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 11 năm 2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 9 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng: 01.

Ông Phan Văn Xuân: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu Khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lượt người xem:  Views:   50
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết