Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 03/05/2021, 19:00
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN- ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/05/2021

Nguyenthihuong1982.jpg.jpg

Bà Nguyễn Thị Hường

29/04/1982
12/12 phổ thông
Đại học: Quản trị kinh doanh

Trung cấp
Anh văn trình độ A
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
22/11/2009
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 12.

* TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thị Hường , sinh ngày 29/04/1982. Quê quán: Xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hiện cư trú tại: Tổ 10, ấp Tân Trung, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 12 năm 2012: Công chức Văn phòng-Thống kê xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 12 năm 2012 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Bà Nguyễn Thị Hường: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyenthiphuongnhi1972.jpg.jpg

Bà Nguyễn Thị Phương Nhi

22/09/1972
12/12 phổ thông
Đại học: Quản trị kinh doanh

Cao cấp
Anh văn trình độ B
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Hội đồng nhân dân xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
14/11/2004
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 12.

* TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thị Phương Nhi , sinh ngày 22/09/1972. Quê quán: Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hiện cư trú tại: Tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ năm 1997 đến năm 2003: Hợp đồng làm việc tại đội thuế xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Năm 2004: Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ năm 2005 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Không có

Bà Nguyễn Thị Phương Nhi: Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Letruongquynhnhu1991.jpg.jpg

Bà Lê Trương Quỳnh Như

15/02/1991
12/12 phổ thông
Đại học: Quản trị kinh doanh


Trung cấp
Đại học tiếng Anh
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
12/09/2016
Đảng viên
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 12.

* TIỂU SỬ

Bà Lê Trương Quỳnh Như , sinh ngày 15/02/1991. Quê quán: Xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Số 116, tổ 17, khu chung cư Bình Hòa, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015: Sinh viên tạo nguồn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016: Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 5 năm 2020 đến nay: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.


* KHEN THƯỞNG:

Không có
Nguyenthiphuongquyen1979.jpg.jpg

Bà Nguyễn Thụy Phương Quyên

03/05/1979
12/12 phổ thông
Đại học: Kinh tế

Cao cấp
Anh văn trình độ B
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
08/04/2005
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 12.

* TIỂU SỬ

Bà Nguyễn Thụy Phương Quyên , sinh ngày 03/05/1979. Quê quán: Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Số 174, tổ 4, ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 3 năm 2005: Cán bộ Văn thư - Thủ quỹ tại Ủy ban nhân dân Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 6 năm 2007: :Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008: Cán bộ Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 7 năm 2010: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011: Thường trực Đảng ủy Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Cơ quan thuộc Đảng bộ Thị trấn Tân Châu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (tháng 7 năm 2011)

Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 05 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 8 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: 01; Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện: 08

Bà Nguyễn Thụy Phương Quyên: Đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn Tân Châu Khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016; Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nguyenquocvinh1976.jpg.jpg

Ông Nguyễn Quốc Vinh

13/05/1976
12/12 phổ thông
Đại học: Cảnh sát nhân dân

Cao cấp
Anh văn trình độ C
Trưởng Công an huyện - Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
04/12/2001
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện/thị xã(nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 12.

* TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Quốc Vinh , sinh ngày 13/05/1976. Quê quán: Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện cư trú tại: Khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 10 năm 2004: Cán bộ, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tệ nạn xã hội (bổ nhiệm tháng 9 năm 2003), Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 6 năm 2005: Phó Đội trưởng Đội Điều tra và thẩm định án, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 7 năm 2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện, Phó Đội trưởng, Đội trưởng (bổ nhiệm tháng 4 năm 2009) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 8 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 11 năm 2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 11 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Trưởng Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh


* KHEN THƯỞNG:

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Bộ Công an: 04; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: 06; Giấy khen của Công an tỉnh: 10

Lượt người xem:  Views:   519
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết