Thông tin cần biết
Chủ Nhật, Ngày 05/09/2021, 11:00
Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/09/2021

Thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn huyện, cụ thể (kèm Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 04/9/2021)

Tải về KH 138 Vv xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và vùng nguy cơ_Signed.pdf

Tải về PL-KH xét nghiệm sàng lọc đợt 3.xlsx

Tải về PL nhu cầu vtu sàng lọc.xlsx

Lượt người xem:  Views:   1413
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết