Thông tin cần biết - Thông báo
 
​Thời gianNội dungĐịa điểmNgườithực hiệnThứ hai11/12/2017* Buổi sáng:- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy- Kiểm tra thực trạng vị trí xây dựng nhà máy mì của Công ty NTD* Buổi chiều:- Họp CT, các PCT - Phòng họp HU- Tân Hội  - PH. UBND - CT, PCT Thành- PCT Bình  - CT, các PCTThứ ba12/12/2017* Buổi sáng:- Xử lý công việc cơ quan- Dự bàn giao Nhà đồng đội của Trung ...
 
​Thời gianNội dungĐịa điểmNgười thực hiệnThứ hai04/12/2017* Buổi sáng:- Họp CT, các PCT* Buổi chiều:- Xử lý công việc cơ quan- Họp phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư công trình ĐT.794 - PH. UBND - Phòng làm việc- UBND tỉnh - CT, các PCT - CT, PCT Thành- PCT BìnhThứ ba05/12/2017* Buổi sáng:- Họp giao ban XDCB- Xử lý công việc cơ quan - Họp cho ý kiến di ...
 
​Thời gianNội dungĐịa điểmNgườithực hiệnThứ hai27/11/2017* Buổi sáng:- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy- Làm việc với Công an huyện về tình hình ANTT-ATGT trên địa bàn xã Tân Phú* Buổi chiều:- Họp CT, các PCT - Phòng họp HU- Phòng làm việc   - PH. UBND - CT, PCT Thành- PCT Bình   - CT, các PCT Thứ ba28/11/2017* Buổi sáng:- Khảo sát đất Công ty Cao su ...
 
​qd 4374 cong bo he thong quan ly chat luong phu hop voi tieu chuan quoc gia TCVN ISO 9001-2008.PDF
 
​Thời gianNội dungĐịa điểmNgườithực hiện Thứ hai13/11/2017 * Buổi sáng:- Họp CT, các PCT* Buổi chiều:- Họp BCH Đảng bộ huyện- Họp giải quyết lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện - PH. UBND - Phòng họp HU- CC. Kiểm lâm - CT, các PCT  - CT, các PCT- PCT BìnhThứ ba14/11/2017- Họp UBND thường kỳ (cả ngày) - PH. UBND - CT, các PCT  Thứ ...
 
​CHUONG TRINH CONG TAC TUAN V_10-2017_Signed.pdf
 
​CHUONG TRINH CONG TAC TUAN IV_10-2017_Signed.pdf
 
chuong trinh cong tac tuan thu III thang 9 nam 2017 cua UBND huyen.PDF
 
vp 24 lich tiep cong dan cua LD Huyen uy, LD HDND va LĐ UBND huyen nam 2017.PDF
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chương trình công tác tuần II tháng 12Thông báoTinChương trình công tác tuần II tháng 12/PublishingImages/2017-12/images (2)_Key_14122017092018.jpg
12/14/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần I tháng 12Thông báoTinChương trình công tác tuần I tháng 12/PublishingImages/2017-12/VT lịch tuần-245x190_Key_05122017144026.png
12/5/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh mục dự án hoàn tất năm 2017Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưTinDanh mục dự án hoàn tất năm 2017/PublishingImages/2017-12/images_Key_03122017080855.jpg
12/3/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục dự án đang thi công năm 2017Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưTinDanh mục dự án đang thi công năm 2017/PublishingImages/2017-12/images (1)_Key_03122017081357.jpg
12/3/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưTinDanh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017/PublishingImages/2017-12/download_Key_03122017081637.jpg
12/3/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần IV tháng 11Thông báoTinChương trình công tác tuần IV tháng 11/PublishingImages/2017-11/images (4)_Key_28112017083138.jpg
11/28/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008Thông báoTinCông bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008/PublishingImages/2017-11/tải xuống (1)_Key_21112017154640.jpg
11/21/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
chương trình công tác tuần II tháng 11Thông báoTinchương trình công tác tuần II tháng 11/PublishingImages/2017-11/VT lịch tuần-245x190_Key_16112017135918.png
11/16/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn xét thi đua của các khối thi đua trên địa bàn huyệnKhen Thưởng - Xử PhạtTinHướng dẫn xét thi đua của các khối thi đua trên địa bàn huyện/PublishingImages/2017-11/tải xuống (3)_Key_14112017141326.jpg
11/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởngKhen Thưởng - Xử PhạtTinHướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng/PublishingImages/2017-11/tải xuống (2)_Key_14112017141628.jpg
11/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần V, tháng 10 Thông báoTinLịch công tác tuần V, tháng 10 /PublishingImages/2017-11/images (4)_Key_03112017084804.jpg
11/3/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2017Quy hoạch phát triểnTinNghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2017/PublishingImages/2017-11/Document-icon_Key_03112017081444.png
10/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017Quy hoạch phát triểnTinKế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017/PublishingImages/2017-11/bm_Key_03112017081933.jpg
10/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Nghị quyết xác định danh mục đầu tư năm 2017Quy hoạch phát triểnTinNghị quyết xác định danh mục đầu tư năm 2017/PublishingImages/2017-11/004_Key_03112017085903.jpg
10/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phân khai kế hoạch vốn và danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2017Quy hoạch phát triểnTinQuyết định phân khai kế hoạch vốn và danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2017/PublishingImages/2017-11/vb_Key_03112017081752.jpg
10/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần IV tháng 10Thông báoTinChương trình công tác tuần IV tháng 10/PublishingImages/2017-10/images_Key_26102017072824.jpg
10/26/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Chương trình công tác tuần III, tháng 9 năm 2017Thông báoTinChương trình công tác tuần III, tháng 9 năm 2017/PublishingImages/2017-09/images (1)_Key_21092017141547.jpg
9/21/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện năm 2017Thông báoLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện năm 2017/PublishingImages/2017-09/images_Key_21092017135026.jpg
8/28/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008Thông báoCông bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008/PublishingImages/2017-09/iso-logo_Key_21092017143024.gif
4/25/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Nhiệm vụ đề cương chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quy hoạch phát triểnTinNhiệm vụ đề cương chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả thi công chức cấp xã năm 2016Thông báoKết quả thi công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Điểm tổng hợp kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinĐiểm tổng hợp kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinTài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinLịch phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinThông báo về việc phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinThông báo tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngànhThông báoTinTài liệu ôn thi môn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 2:00 PMYesĐã ban hành
Đề cương ôn thi công chức cấp xã năm 2016 - Môn tin họcThông báoTinĐề cương ôn thi công chức cấp xã năm 2016 - Môn tin học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Tài liệu ôn thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinTài liệu ôn thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Huyện Tân Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinHuyện Tân Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next