Thông tin cần biết - Thông báo
 
​TB 210- lua chon to chuc ban dau gia tai san.pdf
 
​Thực hiện Công văn số 3078/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với cấp độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (văn bản gửi kèm).Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiến tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với diễn ...
 
​Căn cứ Kế hoạch số 3879/KH-BCĐ ngày 04/09/2021 của Ban chỉ đạo tiêm UBND tỉnh triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tháng 09/2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện (tháng 09/2021), cụ thể tại Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 05/9/2201KH tiem vắc xinh phòng covid-19 trên địa bàn huyện ...
 
​Thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn huyện, ...
 
​TB 247 lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tân Châu.PDFBao cao Tom tat QH 2030.pdf2.BDQHTanChau 2030.pdf
 
​TB 248 lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tân Châu.PDFbao cao thuyêt minh KHSDĐ 2022.docxBIEU kem theo BAO CAO KHSDD 2022 (8.2021) thuc hien.xlsx
 
​Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổng xét nghiệm sàng lọc, cắt đứt triệt để nguồn lây ra khỏi cộng đồng ở những vùng có nguy cơ dịch bệnh cao (vùng đỏ, vùng vàng) trên địa bàn huyện; củng cố vững chắc và mở rộng vùng an toàn (vùng xanh); xác định, phân loại sát, đúng các vùng nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, sớm ...
 
​KH 136 - Vv triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 - đợt 2.signed.pdf
 
​Qua 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, cơ bản khống chế sự lây lan của dịch bệnh trên diện rộng. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm là các F1 cách ly y tế tại nhà, các F1 ...
 
​Căn cứ Kế hoạch số 2511/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Thực hiện Kế hoạch số 2755/KH-TBHC ngày 13/8/2021 của Tiểu ban Quản lý điều hành hậu cần, trang thiết bị, vật tư y tế; bảo đảm giao thông, ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Thông báoThông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản /PublishingImages/2021-10/images (5)_Key_01102021135944.jpg
9/30/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp mức độ nguy cơ trên địa bàn huyệnThông tin chỉ đạo điều hành; Thông báoĐiều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp mức độ nguy cơ trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-09/images_Key_15092021084634.png
9/11/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020Báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũngBáo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2021-03/images (19)_Key_01032021140546.png
9/10/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai tiêm Vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Châu (Tháng 09/2021)Thông báo; Thông tin chỉ đạo điều hànhKế hoạch Triển khai tiêm Vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Châu (Tháng 09/2021)/PublishingImages/2021-09/images_Key_15092021085727.png
9/6/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyệnThông tin chỉ đạo điều hành; Thông báoKế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-09/tải xuống (4)_Key_05092021101354.jpg
9/5/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tân ChâuThông báoThông lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tân Châu/PublishingImages/2021-09/images (14)_Key_02092021222049.png
9/1/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tân ChâuThông báoThông báo lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tân Châu/PublishingImages/2021-09/images (21)_Key_02092021222610.jpg
9/1/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
 Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.Thông tin chỉ đạo điều hành; Thông báo Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ./PublishingImages/2021-09/images (3)_Key_01092021084221.png
8/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 - đợt 2Thông báoKế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 - đợt 2/PublishingImages/2021-09/bm_Key_01092021080558.jpg
8/25/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủThông báo; Thông tin chỉ đạo điều hànhTiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2021-09/download_Key_01092021082827.jpg
8/16/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức tiếp nhận người dân huyện Tân Châu hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTgThông báo; Thông tin chỉ đạo điều hànhTổ chức tiếp nhận người dân huyện Tân Châu hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg/PublishingImages/2021-09/images (19)_Key_01092021090349.png
8/15/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Điểm nhómTin Lành, thị trấn Tân Châu)Thông báoThiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Điểm nhómTin Lành, thị trấn Tân Châu)/PublishingImages/2021-08/images (3)_Key_04082021094210.png
8/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
 Triển khai ứng dụng đăng ký trực tuyến lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  Thông báo; Thông tin tuyên truyền Triển khai ứng dụng đăng ký trực tuyến lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  /PublishingImages/2021-08/images (23)_Key_04082021105335.png
8/3/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc ngưng tiếp nhận đăng ký đón người dân Tây Ninh từ TP Hồ Chí Minh về Tây NinhThông báoThông báo về việc ngưng tiếp nhận đăng ký đón người dân Tây Ninh từ TP Hồ Chí Minh về Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/images (16)_Key_04082021101321.png
8/2/2021 10:00 PMNoĐã ban hành
V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủThông tin chỉ đạo điều hànhV/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2021-08/images (21)_Key_02082021185336.jpg
8/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thiết lập vùng cách ly y tế đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ 6, ấp 1, xã Suối Dây)Thông báoThiết lập vùng cách ly y tế đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Tổ 6, ấp 1, xã Suối Dây)/PublishingImages/2021-08/download_Key_04082021082832.jpg
8/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thiết lập vùng cách ly y tế đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (tổ 8, ấp 2, xã Suối Dây)Thông báoThiết lập vùng cách ly y tế đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (tổ 8, ấp 2, xã Suối Dây)/PublishingImages/2021-08/tải xuống (5)_Key_04082021083608.png
8/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Thông tin chỉ đạo điều hành; Thông báoTiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./PublishingImages/2021-09/download (1)_Key_01092021082423.jpg
8/1/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
 Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng phống dịch bệnh Covid-19 (10 hộ tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành)Thông báo Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng phống dịch bệnh Covid-19 (10 hộ tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành)/PublishingImages/2021-08/images_Key_04082021081201.png
7/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
 Triển khai ứng dụng đăng ký trực tuyến nguyện vọng từ TP.Hồ Chí Minh về Tây NinhThông tin tuyên truyền; Thông báo Triển khai ứng dụng đăng ký trực tuyến nguyện vọng từ TP.Hồ Chí Minh về Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/images (2)_Key_04082021100411.png
7/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tân Châu duy trì tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhânThông báo; Thông tin tuyên truyềnBộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Tân Châu duy trì tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân/PublishingImages/2021-08/images (6)_Key_04082021102100.jpg
7/30/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
 Tăng cường biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủThông tin chỉ đạo điều hành Tăng cường biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2021-09/images (13)_Key_01092021085012.png
7/29/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19Thông tin tuyên truyềnChung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-09/tải xuống (5)_Key_05092021101120.png
7/20/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn huyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19.Thông báoThực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn huyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tìm người từng đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Thành phố Tây NinhThông báoThông báo tìm người từng đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thư ngõ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Thông báoThư ngõ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-07/images (3)_Key_27072021082926.png
7/19/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
 Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyệnThông báo; Thông tin chỉ đạo điều hành Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-09/images (2)_Key_01092021081201.png
7/18/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyệnThông tin chỉ đạo điều hành về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-07/images (22)_Key_25072021092849.jpg
7/17/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Thông báoBáo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026Thông báoXác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/7/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next