Thông tin cần biết - Thông báo
 
chuong trinh cong tac tuan thu III thang 9 nam 2017 cua UBND huyen.PDF
 
vp 24 lich tiep cong dan cua LD Huyen uy, LD HDND va LĐ UBND huyen nam 2017.PDF
 
​ket qua thi tuyen cong chuc cap xa.PDF
 
​diem tong hop ket qua xet tuyen cong chuc cap xa nam 2016.PDF
 
​bcd 305 thong bao tai lieu on tap trong ky xet tuyen cong chuc cap xa nam 2016.PDF
 
​bcd 306 thong bao lich phong van xet tuyen cong chuc cap xa nam 2016.PDF
 
​tb 95 vv phat phieu du thi thoi gia va dia diem to chuc thi tuyen cong chuc capxa nam 2016.PDF
 
​Thông báo tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016.pdf
 
​Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 2016 (môn chuyên ngành).pdfTài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 2016 (môn kiến thức chung).pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chương trình công tác tuần III, tháng 9 năm 2017Thông báoTinChương trình công tác tuần III, tháng 9 năm 2017/PublishingImages/2017-09/images (1)_Key_21092017141547.jpg
9/21/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện năm 2017Thông báoLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND huyện, UBND huyện năm 2017/PublishingImages/2017-09/images_Key_21092017135026.jpg
8/28/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008Thông báoCông bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008/PublishingImages/2017-09/iso-logo_Key_21092017143024.gif
4/25/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Nhiệm vụ đề cương chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quy hoạch phát triểnTinNhiệm vụ đề cương chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả thi công chức cấp xã năm 2016Thông báoKết quả thi công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Điểm tổng hợp kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinĐiểm tổng hợp kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinTài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinLịch phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinThông báo về việc phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/6/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinThông báo tổ chức ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngànhThông báoTinTài liệu ôn thi môn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2016 2:00 PMYesĐã ban hành
Đề cương ôn thi công chức cấp xã năm 2016 - Môn tin họcThông báoTinĐề cương ôn thi công chức cấp xã năm 2016 - Môn tin học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/14/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Tài liệu ôn thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinTài liệu ôn thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/3/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
Huyện Tân Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016Thông báoTinHuyện Tân Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN CHÂUBản đồ hành chính(None)BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN CHÂU/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2013 3:35 PMNoĐã ban hành
Danh mục các đề tài khoa học công nghệ đang thực hiệnĐề tài khoa học; Thông báoDanh mục các đề tài khoa học công nghệ đang thực hiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2013 3:10 PMNoĐã ban hành