Thông tin cần biết - Thông tin chỉ đạo điều hành
 
​Căn cứ Kế hoạch số 921/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:KH 80.PDF
 
​Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-STTTT này 26/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây ninh về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019 trên địa bàn huyện.cv 904 vv tuyên tuyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019.PDF
 
​Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Huyện ủy Tân Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đài Truyền thanh huyện triển khai ...
 
​Căn cứ Công văn số 2479/UBND-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thả cá giống vào Hồ Dầu Tiếng, đập Tha La nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho người dân khai ...
 
​Căn cứ Thông báo số 5273/TB-VP ngày 26/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về kết luận của đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018 về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, XDCB, NSNN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ...
 
​Căn cứ Công văn số 1302-CV/HU ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Huyện ủy Tân Châu về việc tiếp tục tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; trong đó, tập trung tuyên truyền trong ...
 
​Căn cứ Công văn số 2200/UBND-KGVX ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực ...
 
Căn cứ Công văn số 2015/SLĐTBXH-VL ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Văn phòng điều hành Dau Tieng Photovoltaic Solar Power Plant Project In Viet Nam (Dự án nhà máy nhiệt điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2). Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động – Thương binh và ...
 
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chuyển mục đích sử đụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các Dự án đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.  Ủy ban nhân dân huyện triển khai văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.cv 1830 Thực hiện Nghị quyết số 13.2018.NQ-HĐND ngày 26.7.2018 của HĐND tỉnh.PDF
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 6 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 6 năm 2019 /PublishingImages/2019-06/images (8)_Key_14062019142922.jpg
6/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH gắn với 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí MinhThông tin chỉ đạo điều hànhTinKế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH gắn với 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh/PublishingImages/2019-06/tải xuống (4)_Key_04062019103124.jpg
6/4/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
 Ban hành kế hoạch tổ chức đại hội dân tộc thiểu số huyện tân châu lần thứ III năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhTin Ban hành kế hoạch tổ chức đại hội dân tộc thiểu số huyện tân châu lần thứ III năm 2019/PublishingImages/2019-06/images (28)_Key_04062019104538.jpg
6/4/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019Thông tin tuyên truyềnTinTuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019/PublishingImages/2019-06/images (27)_Key_04062019105703.png
6/4/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019Một Cửa Điện TửTinKiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019/PublishingImages/2019-06/tải xuống (5)_Key_04062019092505.png
6/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thôngMột Cửa Điện TửBan hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông/PublishingImages/2019-06/tải xuống_Key_04062019085055.png
6/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ III, tháng 5 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ III, tháng 5 năm 2019 /PublishingImages/2019-05/images (11)_Key_23052019135545.jpg
5/23/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
 Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Huỳnh Công TrứQuản lý và sử dụng đấtTin Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Huỳnh Công Trứ/PublishingImages/2019-05/images (6)_Key_09052019081033.png
5/9/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
 Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn ViễnQuản lý và sử dụng đấtTin Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Viễn/PublishingImages/2019-05/images (7)_Key_09052019081450.jpg
5/9/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Lê Văn HiệpQuản lý và sử dụng đấtTinthu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Lê Văn Hiệp/PublishingImages/2019-05/images (7)_Key_09052019084200.png
5/9/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn XắngQuản lý và sử dụng đấtTinthu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Xắng/PublishingImages/2019-05/images (4)_Key_09052019074710.png
5/9/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
 Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Nguyễn Thị VùiQuản lý và sử dụng đấtTin Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Nguyễn Thị Vùi/PublishingImages/2019-05/images (5)_Key_09052019075154.png
5/9/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ I, tháng 5 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ I, tháng 5 năm 2019 /PublishingImages/2019-05/images (21)_Key_08052019150517.jpg
5/8/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
 Tuyên truyền tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.Thông tin tuyên truyền Tuyên truyền tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”./PublishingImages/2019-05/images (22)_Key_02052019073055.png
5/2/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 4 năm 2019 Lịch công tácTinChương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 4 năm 2019 /PublishingImages/2019-04/images (8)_Key_23042019143940.jpg
4/23/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
 Tuyên tuyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhTin Tuyên tuyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019/PublishingImages/2019-04/tải xuống (4)_Key_12042019073620.jpg
4/12/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Huỳnh Văn HùngQuản lý và sử dụng đấtTinThu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Huỳnh Văn Hùng/PublishingImages/2019-04/images (4)_Key_09042019160123.jpg
4/9/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Lý Thị KhíchQuản lý và sử dụng đấtTinThu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Lý Thị Khích/PublishingImages/2019-04/images (4)_Key_09042019160317.png
4/9/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 4 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 4 năm 2019 /PublishingImages/2019-04/images (9)_Key_09042019153847.jpg
4/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Phan Văn HồngQuản lý và sử dụng đấtTinThu hồi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Phan Văn Hồng/PublishingImages/2019-04/images (1)_Key_09042019154315.png
4/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại đất theo điều 65 luật đất đai năm 2013 tại thị trấn Tân châu -ông Lê TâmQuản lý và sử dụng đấtTinThu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại đất theo điều 65 luật đất đai năm 2013 tại thị trấn Tân châu -ông Lê Tâm/PublishingImages/2019-04/images (2)_Key_09042019155102.jpg
4/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Lê Thị Hồng Liên Quản lý và sử dụng đấtTinThu hồi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Lê Thị Hồng Liên /PublishingImages/2019-04/images (2)_Key_09042019155214.png
4/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất bà Nguyễn Thị Hoa PhượngQuản lý và sử dụng đấtTinThu hồi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất bà Nguyễn Thị Hoa Phượng/PublishingImages/2019-04/images (3)_Key_09042019155612.jpg
4/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Đặng Hoàng MinhQuản lý và sử dụng đấtTinThu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Đặng Hoàng Minh/PublishingImages/2019-04/images (3)_Key_09042019155907.png
4/9/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 3 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 3 năm 2019 /PublishingImages/2019-03/images (11)_Key_14032019154138.jpg
3/14/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ I, tháng 3 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ I, tháng 3 năm 2019 /PublishingImages/2019-03/images (22)_Key_06032019072608.jpg
3/6/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 02 năm 2019Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 02 năm 2019/PublishingImages/2019-02/images (21)_Key_26022019162206.jpg
2/26/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo đề nghị xét, công nhận xã Tân Hưng, Tân Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018Thông báoThông báo đề nghị xét, công nhận xã Tân Hưng, Tân Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018/PublishingImages/2019-02/thong bao 1_Key_20022019143445.jpg
2/20/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ III, tháng 02 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ III, tháng 02 năm 2019 /PublishingImages/2019-02/images (16)_Key_19022019083759.jpg
2/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Cảnh báo lừa đảo qua hệ thống  thư điện tửAn Toàn Thông TinCảnh báo lừa đảo qua hệ thống  thư điện tử/PublishingImages/2019-02/tải xuống (1)_Key_14022019090929.jpg
2/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next