Thông tin cần biết - Thông tin chỉ đạo điều hành
 
​Căn cứ Công văn số 1645/UBND-VHXH ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tập trung phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (gửi kèm văn bản). Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại toàn huyện Tân Châu mới chỉ đạt 74,72% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (Kế hoạch năm 2019 là 83,6%). Để phấn đấu đạt tỷ lệ 83,6% theo kế hoạch đề ra và đạt ...
 
​Căn cứ Công văn số 3833/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về viêc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng quy định của Luật Đất ...
 
​Căn cứ Kế hoạch số 921/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:KH 80.PDF
 
​Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-STTTT này 26/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây ninh về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019 trên địa bàn huyện.cv 904 vv tuyên tuyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019.PDF
 
​Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Huyện ủy Tân Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đài Truyền thanh huyện triển khai ...
 
​Căn cứ Công văn số 2479/UBND-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thả cá giống vào Hồ Dầu Tiếng, đập Tha La nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho người dân khai ...
 
​Căn cứ Thông báo số 5273/TB-VP ngày 26/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về kết luận của đồng chí Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018 về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, XDCB, NSNN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ...
 
​Căn cứ Công văn số 1302-CV/HU ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Huyện ủy Tân Châu về việc tiếp tục tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; trong đó, tập trung tuyên truyền trong ...
 
​Căn cứ Công văn số 2200/UBND-KGVX ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tờ trình về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2019-2020Thông báoTờ trình về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục năm học 2019-2020/PublishingImages/2019-10/images (23)_Key_10102019154521.png
10/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 10 năm 2019Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 10 năm 2019/PublishingImages/2019-10/images (3)_Key_10102019143829.jpg
10/10/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019-2020Thông báoTinThông báo kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019-2020/PublishingImages/2019-10/images (12)_Key_04102019154721.jpg
10/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ I, tháng 10 năm 2019Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ I, tháng 10 năm 2019/PublishingImages/2019-10/tải xuống_Key_02102019205713.png
10/2/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ III, tháng 9 năm 2019 Chương trình công tác Tuần thứ III, tháng 9 năm 2019 /PublishingImages/2019-09/images (11)_Key_19092019162951.jpg
9/19/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020Thông báoThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020/PublishingImages/2019-09/images (2)_Key_13092019083104.jpg
9/13/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương và kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm tài sản cố định cho UBND xã Tân HàMua sắm công và xây dựng cơ bảnPhê duyệt chủ trương và kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm tài sản cố định cho UBND xã Tân Hà/PublishingImages/2019-09/images (3)_Key_12092019081753.png
9/12/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
 Phê duyệt chủ trương và kế hoạch mua sắm gói mau sắm Mua sắm tài sản cố định của VP huyện ủy tân châuMua sắm công và xây dựng cơ bản Phê duyệt chủ trương và kế hoạch mua sắm gói mau sắm Mua sắm tài sản cố định của VP huyện ủy tân châu/PublishingImages/2019-09/images (13)_Key_12092019082445.png
9/12/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm toán ngân sách năm 2018Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nướcKiểm toán ngân sách năm 2018/PublishingImages/2019-09/tải xuống (5)_Key_10092019151758.png
9/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Giao dự toán chi mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019 cho Đài truyền Thanh huyện thực hiện sửa chữa trụ sở làm việcMua sắm công và xây dựng cơ bảnGiao dự toán chi mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019 cho Đài truyền Thanh huyện thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc/PublishingImages/2019-09/images (14)_Key_10092019153612.png
9/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
​Giao dự toán chi NSNN năm 2019 cho cac cơ  quan đơn vị huyện và UBND các xã thị trấn Kinh phí trang bị hệ thống camera an ninhMua sắm công và xây dựng cơ bản​Giao dự toán chi NSNN năm 2019 cho cac cơ  quan đơn vị huyện và UBND các xã thị trấn Kinh phí trang bị hệ thống camera an ninh/PublishingImages/2019-09/tải xuống (4)_Key_10092019154257.jpg
9/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
​Giao dự toán chi NSNN năm 2019 cho các cơ quan đơn vị huyện kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019Mua sắm công và xây dựng cơ bản​Giao dự toán chi NSNN năm 2019 cho các cơ quan đơn vị huyện kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019/PublishingImages/2019-09/tải xuống (1)_Key_10092019154842.png
9/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 9 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 9 năm 2019 /PublishingImages/2019-09/images (8)_Key_10092019144947.jpg
9/10/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Điện lực Tân Châu tuyên truyền phổ biến các dịch vụ  về điện cho người sử dụng điện  Thông tin tuyên truyềnTinĐiện lực Tân Châu tuyên truyền phổ biến các dịch vụ  về điện cho người sử dụng điện  /PublishingImages/2019-09/images (21)_Key_06092019140832.jpg
9/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Huyện Tân Châu triển khai phổ biến pháp luật cho  chức sắc, chức việc nhà tu hành  và tín đồ các tôn giáo năm 2019   Thông tin tuyên truyềnHuyện Tân Châu triển khai phổ biến pháp luật cho  chức sắc, chức việc nhà tu hành  và tín đồ các tôn giáo năm 2019   /PublishingImages/2019-09/DSC_2922_Key_06092019144814.JPG
9/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
 Công tác phòng chống tham nhũng quý II năm 2019Báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng Công tác phòng chống tham nhũng quý II năm 2019/PublishingImages/2019-09/images (19)_Key_05092019133925.png
9/5/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019Báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũngBáo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/2019-09/images (23)_Key_05092019134101.png
9/5/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2019Báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũngBáo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2019/PublishingImages/2019-09/images (22)_Key_05092019110700.png
9/5/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ I, tháng 9 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ I, tháng 9 năm 2019 /PublishingImages/2019-09/images (2)_Key_05092019103636.jpg
9/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 8 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 8 năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 8 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 8 năm 2019 /PublishingImages/2019-08/images (2)_Key_15082019100317.jpg
8/15/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIVThông tin tuyên truyềnTinTuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2019-08/images (27)_Key_14082019095048.png
8/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tập trung phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tếThông tin chỉ đạo điều hànhTinTập trung phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế/PublishingImages/2019-08/images (26)_Key_14082019095949.png
8/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Trạm cắt và tuyến đường dây 110kVQuy hoạch phát triểnPhê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Trạm cắt và tuyến đường dây 110kV/PublishingImages/2019-08/tải xuống (4)_Key_13082019093640.jpg
8/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Quy hoạch phát triểnTinPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030/PublishingImages/2019-08/tải xuống (2)_Key_13082019093857.png
8/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Quy hoạch phát triểnTinPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030/PublishingImages/2019-08/tải xuống (1)_Key_13082019095841.png
8/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phân khai về kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưTinPhân khai về kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 /PublishingImages/2019-08/tải xuống (5)_Key_12082019161153.png
8/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2019Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưTinKế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2019/PublishingImages/2019-08/images (2)_Key_05082019142854.png
8/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Về bổ sung NQ số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Tân Châu về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưVề bổ sung NQ số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Tân Châu về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020/PublishingImages/2019-07/images (11)_Key_19072019100118.png
7/19/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
 Về danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2019Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư Về danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2019/PublishingImages/2019-07/tải xuống (1)_Key_19072019100458.jpg
7/19/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next