Thông tin cần biết - Thông tin chỉ đạo điều hành
 
​Thực hiện ​Công văn số 7588/STNMT-PBVMT, ngày 26/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.  Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện một số nội dung ...
 
​qd 321 Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hànhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.zip
 
Căn cứ Công văn số  2885/UBND-NCPC​ ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu  ​​để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển quân thời gian qua. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thực hiện một ...
 
​Căn cứ Công văn số 1645/UBND-VHXH ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tập trung phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (gửi kèm văn bản). Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại toàn huyện Tân Châu mới chỉ đạt 74,72% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (Kế hoạch năm 2019 là 83,6%). Để phấn đấu đạt tỷ lệ 83,6% theo kế hoạch đề ra và đạt ...
 
​Căn cứ Công văn số 3833/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về viêc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng quy định của Luật Đất ...
 
​Căn cứ Kế hoạch số 921/KH-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:KH 80.PDF
 
​Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-STTTT này 26/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây ninh về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019 trên địa bàn huyện.cv 904 vv tuyên tuyền công tác quốc phòng địa phương năm 2019.PDF
 
​Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Huyện ủy Tân Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đài Truyền thanh huyện triển khai ...
 
​Căn cứ Công văn số 2479/UBND-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản tại khu vực thả cá giống. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thả cá giống vào Hồ Dầu Tiếng, đập Tha La nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho người dân khai ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 01 năm 2020 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 01 năm 2020 /PublishingImages/2020-01/images33_Key_17012020081604.jpg
1/17/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tân Châu triển khai mô hình “Vận động nhân dân phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán”Thông tin tuyên truyềnTinTân Châu triển khai mô hình “Vận động nhân dân phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán”/PublishingImages/2020-01/5180_Key_08012020101253.jpg
1/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh tây ninhQuy hoạch phát triểnPhê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh tây ninh/PublishingImages/2020-01/images_Key_06012020163204.jpg
1/6/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trườngThông tin chỉ đạo điều hànhTăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường/PublishingImages/2020-01/tải xuống (1)_Key_06012020151734.png
1/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ I, tháng 01 năm 2020​Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ I, tháng 01 năm 2020​/PublishingImages/2020-01/images (16)_Key_06012020152557.jpg
1/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiThông tin chỉ đạo điều hànhNhững giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội/PublishingImages/2020-01/tải xuống (2)_Key_06012020091529.png
1/6/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
 Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020Thông tin chỉ đạo điều hành Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/6/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo xét đề nghị, công nhận xã Suối Ngô đạt Nông thôn mớiThông báoThông báo xét đề nghị, công nhận xã Suối Ngô đạt Nông thôn mới/PublishingImages/2020-01/tải xuống (5)_Key_03012020153752.png
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghiệm thu mô hình đệm lót sinh họcChương trình, đề tài NCKHNghiệm thu mô hình đệm lót sinh học/PublishingImages/2019-12/images (4)_Key_31122019220215.png
12/31/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Nghiệm thu mô hình sản xuất lúa chất lượng vùng đồng bào dân tộcChương trình, đề tài NCKHNghiệm thu mô hình sản xuất lúa chất lượng vùng đồng bào dân tộc/PublishingImages/2019-12/images (5)_Key_31122019220451.jpg
12/31/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019Thông tin về dự án, hạng mục đầu tưDanh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (1)_Key_31122019212407.jpg
12/31/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục Công trình đang thực hiện năm 2019Danh mục Công trình đang thực hiện năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (1)_Key_31122019213248.png
12/31/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Mô hinh trồng rau mầmChương trình, đề tài NCKHMô hinh trồng rau mầm/PublishingImages/2019-12/images (2)_Key_31122019214807.jpg
12/31/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Mô hình nuôi gà trên nệm lót sinh họcChương trình, đề tài NCKHMô hình nuôi gà trên nệm lót sinh học/PublishingImages/2019-12/images (2)_Key_31122019215156.png
12/31/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Mô hình sản xuất lúa chất lượng trong đồng bào dân tộcChương trình, đề tài NCKHMô hình sản xuất lúa chất lượng trong đồng bào dân tộc/PublishingImages/2019-12/images (3)_Key_31122019215710.jpg
12/31/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Nghiệm thu mô hình trồng rau mầmChương trình, đề tài NCKHNghiệm thu mô hình trồng rau mầm/PublishingImages/2019-12/images (4)_Key_31122019215936.jpg
12/31/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng năm 2019Thống kê, báo cáoBáo cáo kinh tế xã hội 6 tháng năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (10)_Key_31122019170607.png
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019Thống kê, báo cáoBáo cáo kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (13)_Key_31122019171033.jpg
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kinh tế xã hội năm 2019Thống kê, báo cáoBáo cáo kinh tế xã hội năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (12)_Key_31122019172012.png
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ V, tháng 12 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ V, tháng 12 năm 2019 /PublishingImages/2019-12/images (3)_Key_31122019172836.jpg
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tậtThống kê, báo cáoKế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật/PublishingImages/2019-12/images (13)_Key_31122019173716.png
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
 Hướng dẫn chính sách đối với người khuyết tậtThống kê, báo cáo Hướng dẫn chính sách đối với người khuyết tật/PublishingImages/2019-12/images (14)_Key_31122019174026.jpg
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả thực hiện Luật Người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ đối với người khuyết tậtThống kê, báo cáoKết quả thực hiện Luật Người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ đối với người khuyết tật/PublishingImages/2019-12/images (17)_Key_31122019174958.jpg
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
 Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn  2012-2020Thống kê, báo cáo Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn  2012-2020/PublishingImages/2019-12/images (19)_Key_31122019175200.png
12/31/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo an toàn thực phẩm 6 tháng năm 2019Thống kê, báo cáoBáo cáo an toàn thực phẩm 6 tháng năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (2)_Key_31122019161556.jpg
12/31/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo an toàn thực phẩm 9 thángThống kê, báo cáoBáo cáo an toàn thực phẩm 9 tháng/PublishingImages/2019-12/images (3)_Key_31122019161846.png
12/31/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo an toàn thực phẩm năm 2019Thống kê, báo cáoBáo cáo an toàn thực phẩm năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (4)_Key_31122019162026.jpg
12/31/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kinh tế xã hội quý I năm 2019Thống kê, báo cáoBáo cáo kinh tế xã hội quý I năm 2019/PublishingImages/2019-12/images (6)_Key_31122019165307.png
12/31/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 12 năm 2019 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 12 năm 2019 /PublishingImages/2019-12/VT lịch tuần-245x190_Key_26122019073559.png
12/26/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019Thông báoThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019/PublishingImages/2019-12/thong bao 1_Key_25122019090237.jpg
12/25/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next