Thông tin cần biết - Thông tin chỉ đạo điều hành
 
​Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp hạn chế đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, mang lại nhiều lợi ích khác như yếu tố minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải được lượng giấy phải sử dụng khi làm hồ sơ, tiết kiệm được chi phí lưu trữ,… và đem lại sự thuận tiện nhất cho người dân. ...
 
​Thực hiện Công văn số 652/HĐPH ngày 09/3/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng PBGDPL và đánh giá tiếp cận pháp luật huyện tham mưu UBND huyện chủ trì, phối hợp với các ...
 
​Thực hiện Thông báo số 225-TB/BCĐTW ngày 20/01/2020 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 17; Công văn số 983-CV/TU ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020; Công văn số 533/UBND-NCPC ngày 20/3/2020 về việc tăng ...
 
​Thực hiện Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 1035/SYT-NV ngày 21/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19 . Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên theo chức ...
 
​Thực hiện Công văn số 495/UBND-VHXH ngày 15/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 . Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu chỉ đạo nội một số nội dung tại Công văn 746/UBND ngày 15/3/2020.cv 746.pdf
 
​Thực hiện nội dung chỉ đạo của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tại Công văn số 53/SNgV ngày 06/02/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nội dung tại Công văn số ...
 
​Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 269/SYT-NV ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Khu công nghiệp. Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa ...
 
Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 267/SYT-NV ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường phát hiện sớm, chuẩn bị tốt phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trường học. Để chuẩn bị tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi ...
 
​Căn cứ Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh  viêm phổi cấp do chủng mới Corona tại Tây Ninh (gửi kèm văn bản). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện thực hiện tốt một số nội dung theo Công văn số 195/UBND ngày 31/01/2020CV. Tiep tuc ...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-BCĐ ngày 23/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh về việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona tại tỉnh Tây Ninh năm 2020.Để chủ động triển khai hoạt động phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện Tân Châu, UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Phê duyệt Đồ án quy định chi tiết xd tỷ lệ 1.500 Cụm dân cư tổ 7 ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân ChâuQuy hoạch phát triểnTinPhê duyệt Đồ án quy định chi tiết xd tỷ lệ 1.500 Cụm dân cư tổ 7 ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu/PublishingImages/2020-10/images (6)_Key_21102020081255.jpg
10/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
  Huyện Tân Châu tuyên truyền,  phổ biến pháp luật năm 2020Thông tin tuyên truyền  Huyện Tân Châu tuyên truyền,  phổ biến pháp luật năm 2020/PublishingImages/2020-10/DSC_7780_Key_07102020112543.JPG
10/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 10 năm 2020 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 10 năm 2020 /PublishingImages/2020-10/images (6)_Key_07102020154645.png
10/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020-2021Thông báoThông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020-2021/PublishingImages/2020-10/images (4)_Key_01102020112221.jpg
10/1/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 Thông tin tuyên truyềnTuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 /PublishingImages/2020-09/images (7)_Key_30092020153657.jpg
9/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần thứ IV, tháng 9 năm 2020 Lịch công tácChương trình công tác tuần thứ IV, tháng 9 năm 2020 /PublishingImages/2020-09/images (2)_Key_30092020085041.jpg
9/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng  và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Thông tin tuyên truyềnTuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng  và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam /PublishingImages/2020-09/images (7)_Key_30092020151729.jpg
9/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Tuyên truyền phổ biến đề cương tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ xThông tin tuyên truyềnTuyên truyền phổ biến đề cương tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ x/PublishingImages/2020-09/images (13)_Key_30092020151418.png
9/23/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
chương trình công tác tuần thứ III, tháng 9 năm 2020Lịch công tácchương trình công tác tuần thứ III, tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2020-09/images (21)_Key_30092020084310.jpg
9/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần thứ II, tháng 9 năm 2020Lịch công tácTinChương trình công tác tuần thứ II, tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2020-09/images (3)_Key_30092020083735.jpg
9/14/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần I tháng 9 năm 2020Lịch công tácChương trình công tác tuần I tháng 9 năm 2020/PublishingImages/2020-09/tải xuống (2)_Key_08092020060641.jpg
9/7/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Chương Trình Công Tác Tuần thứ IV, tháng 8 năm 2020 Lịch công tácChương Trình Công Tác Tuần thứ IV, tháng 8 năm 2020 /PublishingImages/2020-09/tải xuống (1)_Key_08092020060350.jpg
8/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương Trình Công Tác Tuần thứ III, tháng 8 năm 2020Lịch công tácChương Trình Công Tác Tuần thứ III, tháng 8 năm 2020/PublishingImages/2020-09/tải xuống_Key_08092020055957.jpg
8/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưThông tin tuyên truyềnV/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/PublishingImages/2020-09/images (14)_Key_30092020145359.jpg
8/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tân Châu tuyên truyền luật giao thông đường thủy  và hướng dẫn sơ cấp cứu khi bị đuối nướcThông tin tuyên truyềnTinTân Châu tuyên truyền luật giao thông đường thủy  và hướng dẫn sơ cấp cứu khi bị đuối nước/PublishingImages/2020-09/DSC_7308_Key_08092020052945.JPG
8/14/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Thông tin tuyên truyềnNgười dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tân Châu ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,  bảo hiểm y tế hộ gia đìnhThông tin tuyên truyềnTinTân Châu ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,  bảo hiểm y tế hộ gia đình/PublishingImages/2020-08/DSC_6742_Key_03082020205351.JPG
7/11/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu triển khai quyết định 515 của bảo hiểm xã hội Việt NamThông tin tuyên truyềnTinBảo hiểm xã hội huyện Tân Châu triển khai quyết định 515 của bảo hiểm xã hội Việt Nam/PublishingImages/2020-08/DSC_6692_Key_03082020204017.JPG
7/10/2020 9:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ II, tháng 6 năm 2020 của UBND huyệnLịch công tácChương trình công tác Tuần thứ II, tháng 6 năm 2020 của UBND huyện/PublishingImages/2020-06/tải xuống (6)_Key_08062020215831.jpg
6/8/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”Thông báoCuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương”/PublishingImages/2020-05/images (21)_Key_29052020103157.jpg
5/29/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 5 năm 2020 Lịch công tácChương trình công tác Tuần thứ IV, tháng 5 năm 2020 /PublishingImages/2020-05/VT lịch tuần-245x190_Key_29052020083713.png
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
 Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Thông báo Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV /PublishingImages/2020-05/images (19)_Key_07052020081311.png
5/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Đẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.Thông tin chỉ đạo điều hànhTinĐẩy mạnh triển khai và tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến./PublishingImages/2020-05/images (13)_Key_02052020100954.jpg
5/2/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoQuy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-05/images (14)_Key_02052020095032.png
5/2/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020Thông tin tuyên truyềnTinTuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020/PublishingImages/2020-05/images (3)_Key_02052020100232.png
5/2/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương Trình Công Tác Tuần thứ IV, tháng 4 năm 2020 Lịch công tácChương Trình Công Tác Tuần thứ IV, tháng 4 năm 2020 /PublishingImages/2020-04/images (22)_Key_29042020104331.jpg
4/29/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu Quy hoạch phát triểnTinPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Châu /PublishingImages/2020-04/images (3)_Key_22042020072609.png
4/22/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Chương Trình Công Tác Tuần thứ III, tháng 4 năm 2020 Lịch công tácChương Trình Công Tác Tuần thứ III, tháng 4 năm 2020 /PublishingImages/2020-04/images2_Key_27042020093515.jpg
4/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần thứ I, tháng 4 năm 2020 Lịch công tácChương trình công tác tuần thứ I, tháng 4 năm 2020 /PublishingImages/2020-04/images (9)_Key_07042020074327.jpg
4/7/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Tân Châu tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí  phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp coronaThông tin tuyên truyềnTinTân Châu tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí  phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp corona/PublishingImages/2020-04/DSC_4865_Key_04042020154132.JPG
4/4/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next