Thông tin cần biết
 
​QĐ 7487 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do thị trấn.pdf
 
​QĐ 7488 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh Đông.pdf
 
​QĐ 7489 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân Hà.pdf
 
​QĐ 7491 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân Hà.pdf
 
​QĐ 7490 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân Đông.pdf
 
​QĐ 7343_Vv phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tư do_xã Tân Hiệp.pdf
 
​QĐ 7307_Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối Dây.pdf
 
​QĐ 7342_Vv phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do_xã Thạnh Đông.pdf
 
​QĐ 7344_Vv phê duyệt danh sách và kinh phí hồ trợ người lao động tự do_xã Tân Hòa.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022Thông báoThông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022/PublishingImages/2021-12/tải xuống1.jpg
1/21/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
 Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách  tại huyện Tân Châu nhân dịp tết Nhâm DầnCông tác tổ chức –cán bộTin Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách  tại huyện Tân Châu nhân dịp tết Nhâm Dần/PublishingImages/2021-12/DSC_2929.JPG
1/21/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
 Công nhận xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021Tư pháp Công nhận xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021/PublishingImages/2020-11/download (1)_Key_10112020082456.jpg
1/20/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng,  mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập  Đảng Cộng sản Việt Nam Thông tin tuyên truyền; Thông tin chỉ đạo điều hànhTinTổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng,  mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập  Đảng Cộng sản Việt Nam /PublishingImages/2021-12/images (11).png
1/20/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình xuân chiến sỹ năm 2022Thông tin chỉ đạo điều hànhTinKế hoạch phối hợp tổ chức chương trình xuân chiến sỹ năm 2022/PublishingImages/2021-12/images (12).png
1/17/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo thời gian kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra sát hạch đối với thi sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Châu năm học 2021-2022Thông báoTinThông báo thời gian kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra sát hạch đối với thi sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Châu năm học 2021-2022/PublishingImages/2021-07/images (22)_Key_25072021092849.jpg
1/14/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác của UBND huyện từ ngày  10-01-2022 đến ngày 14-1-2022Lịch công tácTinChương trình công tác của UBND huyện từ ngày  10-01-2022 đến ngày 14-1-2022/PublishingImages/2021-11/images (21).jpg
1/10/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình công tác tuần của UBND huyện tu ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022Lịch công tácChương trình công tác tuần của UBND huyện tu ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022/PublishingImages/2021-12/VT lịch tuần-245x190.png
1/7/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình công tác UBND huyện từ ngày 03-1-2022 đến ngày 08-1-2022 Lịch công tácChương trình công tác UBND huyện từ ngày 03-1-2022 đến ngày 08-1-2022 /PublishingImages/2018-06/images (11)_Key_19062018164555.jpg
1/4/2022 6:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân PhúThông báoTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân Phú/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối NgôThông báo Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối Ngô/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân HiêpThông báoTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân Hiêp/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do thị trấnThông báoTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do thị trấn/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân HàThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân Hà/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh ĐôngThông báoTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh Đông/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân HàThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân Hà/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguopwif lao động tự do xã Tân ĐôngThông báoTin Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguopwif lao động tự do xã Tân Đông/PublishingImages/2021-11/dkht.png
1/1/2022 5:00 PMNoĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân PhúThông báoTin Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân Phú/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối NgôThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối Ngô/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguopwif lao động tự do xã Tân HiêpThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguopwif lao động tự do xã Tân Hiêp/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do Thị trấn Tân ChâuThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do Thị trấn Tân Châu/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh ĐôngThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh Đông/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân HàThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân Hà/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân HàThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ nguời lao động tự do xã Tân Hà/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân ĐôngThông báoPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Tân Đông/PublishingImages/2021-11/dkhtro_png.jpg
12/31/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các, xã thị trấn trên địa bàn huyệnThông báoTinCông bố chỉ số cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các, xã thị trấn trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-07/images (3)_Key_27072021082926.png
12/30/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tư do xã Tân HiệpThông báo Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tư do xã Tân Hiệp/PublishingImages/2021-11/4.png
12/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối DâyThông báoTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Suối Dây/PublishingImages/2021-11/4.png
12/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh ĐôngThông báoTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tự do xã Thạnh Đông/PublishingImages/2021-11/4.png
12/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hồ trợ người lao động tự do xã Tân HòaThông báoTin Phê duyệt danh sách và kinh phí hồ trợ người lao động tự do xã Tân Hòa/PublishingImages/2021-11/4.png
12/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next