Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 06/12/2017, 09:00
UBND huyện Tân Châu tổ chức phiên họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 12/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/12/2017

Ngày 05/12/2017, đồng chí Tạ Châu Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tân Châu tổ chức cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017.

Theo số liệu chính thức của ngành chuyên môn đến ngày 31/10/2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn huyện là 94.083 triệu đồng (đã bao gồm vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện năm 2016 sang năm 2017), gồm: Vốn tỉnh giao huyện làm chủ đầu tư 100 triệu đồng, vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu 56.196 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 8.953 triệu đồng, vốn xây dựng cơ bản huyện 28.834 triệu đồng. Đến nay, đã thực hiện phân khai 92.275 triệu đồng, đạt 98% so kế hoạch.

Tổng khối lượng thực hiện là 57.994 triệu đồng, giá trị giải ngân là 55.669 triệu đồng đạt 60% so kế hoạch vốn đã phân khai. Ước thực hiện đến cuối năm khối lượng hoàn thành là 80.562 triệu đồng, giải ngân là 90.809 triệu đồng đạt 98% so kế hoạch vốn đã phân khai.

Về công tác quyết toán–tất toán tài khoản: Đã quyết toán được 269 công trình, trong đó: 211 công trình đang thực hiện tất toán, 58 công trình chưa tất toán; chưa quyết toán 11 công trình.

Ngoài ra, các ngành đã triển khai danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2017, lập danh mục đầu tư công trung hạn 2018-2020 đúng tiến độ đề ra; tiến hành kiểm tra chất lượng 170 công trình và yêu cầu các chủ đầu tư sửa chữa, khắc phục 21 công trình chưa đảm bảo hồ sơ thiết kế.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện, đồng chí Tạ Châu Lâm đã yêu cầu các ngành chuyên môn, các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán, tất toán các công trình hoàn thành theo đúng thời gian quy định; tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn, đảm bảo sử dụng hết nguồn vốn được phân khai trước ngày 31/12/2017. Bên cạnh đó, giao ngành chuyên môn rà soát lại tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn mở thầu, giám sát, thi công,…để đánh giá năng lực và thông báo công khai; nếu đơn vị nào không đáp ứng năng lực thực hiện thì không cho tham gia vào các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công trình trong thời gian tới.

                                                                                             Công Tụy

Lượt người xem:  Views:   340
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện