Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/10/2020, 20:00
Tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Đông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2020

Trong 19 tiêu chí NTM, căn cứ vào hiện trạng về cơ bản xã đạt được 09 tiêu chí, là:

- Tiêu chí 03:                    Thuỷ lợi

- Tiêu chí 04:                     Điện

- Tiêu chí 09:                    Nhà ở dân cư

- Tiêu chí 12:                    Lao động có việc làm

- Tiêu chí 11:                    Hộ nghèo

- Tiêu chí 19:                    Quốc phòng và an ninh

- Tiêu chí 07:                    Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

- Tiêu chí 13:                    Tổ chức sản xuất

- Tiêu chí 14:                    Tổ chức sản xuất

- Tiêu chí 19:                    Tổ chức sản xuất

- Tiêu chí 08:                    Thông tin truyền thông

Năm 2020 phấn đất đạt 19 tiêu chí

Duy trì 11 tiêu chí và đạt mới 8 tiêu chí là:

- Tiêu chí 02:                    Giao thông

- Tiêu chí 06:                    Cơ sở vật chất văn hóa

- Tiêu chí 10:                    Thu nhập

- Tiêu chí 15:                    Y tế

- Tiêu chí 18:                    Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

- Tiêu chí 01:                    Giao thông

- Tiêu chí 05:                    Trường học

- Tiêu chí 16:                    Văn hóa

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   308
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện