Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/10/2020, 20:00
Thông tin tuyên truyền
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2020

1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đảm bảo thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều hình thức phong phú, nội dung có chiều sâu như các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Mừng Đảng – Mừng xuân; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2020; tuyên truyền kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2020) 31 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2020; tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày CMT8 (19/08/1945-19/08/2020) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, tuyên truyền về  biển đảo; tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn do huyện tổ chức như: hội thi "Tiếng hát mùa Xuân", hội thi "Hoa phượng đỏ". Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện treo 68 tấm băng rôn, thay mới 62 cờ các loại, 20 khẩu hiệu đứng, cấp phát 23 tranh cổ động, 10 đĩa CD tuyên truyền.

2. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn xã Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã chỉ đạo ban tuyên truyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã vận động toàn thể cán bộ công chức của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực tham gia công tác xây dựng nông thôn mới. Các ấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới của trung ương, tỉnh, huyện ra nhân dân được 10 cuộc có 350 lượt người dân tham dự.

- Tổ chức tuyên truyền và lồng ghép trong các hội nghị được 02 cuộc/120 lượt cán bộ, công chức tham dự;

- Tuyên truyền ở 9 ấp được 9 cuộc/405 lượt người dân tham dự;

- Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên các trạm, cụm loa đài truyền thanh được 175 lượt, thời lượng 4.890 phút.

- Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới" từ đầu năm BCĐ cuộc vân động "TDĐKXDĐSVH" đã triển khai đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, các ban vận động thực hiện tốt việc tuyên truyền 3 tiêu chuẩn về gia đình văn hoá. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt đến cuối năm 2019 duy trì 09/09 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, có 90,38% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; Các mặt hoạt động khác của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cũng được duy trì và thực hiện tốt.

Tiểu ban tuyên truyền và các đoàn thể chính trị ­xã hội phối hợp với phòng nông nghiệp các huyện tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn tới tận cấp cơ sở để nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới còn được tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông. Công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của các cụm truyền thanh các ấp được triển khai hiệu quả. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng nông thôn mới cũng được chú trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên tuyền đều phát động các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đã lựa chọn nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện đến từng khu dân cư.

 

 

Lượt người xem:  Views:   292
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện