Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 10/11/2020, 11:00
Tổ chức bộ máy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2020

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

ĐẢNG UỶ XÃ TÂN HÒA

 

Bí thư đảng uỷ : Vũ Văn Minh

Sinh năm: 1969

Điện thoại: 0974.344.333

Email: minhvv@tayninh.gov.vn

 

Phó bí thư thường trực: Võ Thị Ngọc Hân

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0977.402.605

Email: hanvtn@tayninh.gov.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ XÃ

 

Bà: Đinh Thị Hoàn

Sinh năm: 1985

Điện thoại cơ quan: 02763.750.777

Email: hoantanhoa@gmail.com

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

Chủ tịch HĐND xã: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh năm: 1980

Điện thoại: 0949.050.691

Email: tungpcttanhoa@gmail.com

 

Phó chủ tịch HĐND xã: Phạm Quang Bảo

Sinh năm: 1980

Điện thoại: 00355.125.418

Email: baotanhoak98@gmail.com

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA

 

Chủ tịch UBND xã: Vũ Văn Minh

Sinh năm: 1969

Điện thoại: 0974.344.333

Email: minhvv@tayninh.gov.vn

1. Chủ tịch UBND xã: Vũ Văn Minh

1.1 Phụ trách chung, nội chính, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh, quy hoạch xã. Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung toàn diện các mặt hoạt động của UBND xã, các thành viên UBND xã, các bộ phận trực thuộc UBND và các ấp.

1.2 Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Tài chính-Tài sản; Chương trình quy hoạch, kế hoạch;

- Lĩnh vực kế hoạch Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh của địa phương gồm: Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, kế hoạch huy động nguồn lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách ở địa phương;

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Công tác cải cách hành chính; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Công tác thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy chế và lề lối làm việc của UBND, chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân;

- Công tác Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội và thi hành pháp luật, những vấn đề lớn, đột xuất, chuyên đề thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội; công tác Biên giới, đối ngoại;

- Quan hệ với Huyện Uỷ-HĐND-UBND và các ban ngành của huyện có liên quan đến lĩnh vực phụ trách, Đảng uỷ-TT.HĐND xã và các đơn vị trú đóng trên địa bàn xã và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của UBND xã với BCH Đảng uỷ xã, HĐND xã.

- Phụ trách các Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở; Ban chỉ đạo ATGT; Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu 4 giảm; Ban quản lý xây dựng xã nông thôn mới; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Giáo dục Quốc phòng; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; một số Ban chỉ đạo theo quy định của cấp trên;

Theo dõi chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng thống kê; Tài chính kế toán; Công an; Quân sự; Tư pháp; Thanh tra nhân dân.

- Phụ trách  ấp Cây Cầy.

 Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Minh

Sinh năm: 1974

Điện thoại: 0914.251.316

Email: nguyenminh@tayninh.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Minh

- Lĩnh vực kinh tế; nhà ở, đất đai và môi trường; Nông-lâm-ngư nghiệp; Khoa học công nghệ; Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; Giao thông vận tải, Thương mại dịch vụ, xây dựng; Thu ngân sách;

- Công tác xây dựng xã nông thôn mới;

- Một số nội dung các Chương trình 135, các công tác xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia khác; Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới Chỉ đạo công chức được phân công, tham mưu các văn bản về xây dựng Nông thôn mới.

- Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất mua bán hàng giả, các vấn đề về thị trường;

 - Kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp;

- Chỉ đạo công tác tổng hợp; Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND xã; Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND xã.

- Phụ trách các Ban Chỉ đạo: Thu ngân sách; Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Ban chỉ đạo xây dựng hợp tác xã; Ban chỉ đạo 875; Phó trưởng ban Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Một số công việc trong các lĩnh vực khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành chuyên môn huyện, các đoàn thể chính trị huyện và các đơn vị trú đóng trên địa bàn xã liên quan đến công việc phụ trách.

Theo dõi chỉ đạo các bộ phận: Địa chính-xây dựng-môi trường-nông nghiệp; Giao thông-kế hoạch-thủy lợi-Nông- lâm-ngư nghiệp.

- Phụ trách ấp Suối Bà chiêm, Trảng Trai.

Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Như Ty

Sinh năm: 1985

Điện thoại: 0919720582

Email: nhưty@tayninh.gov.vn

 3. Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Như Ty

- Giáo dục và đào tạo, văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, phát thanh;

- Lao động, việc làm; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới;

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo hiểm y tế; dân số; vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Công tác dân tộc - tôn giáo; Công tác thanh niên.

- Phụ trách các Ban chỉ đạo: Ban dân số kế hoạch hóa gia đình; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở; Ban chỉ đạo chống mù chữ; Ban chỉ đạo kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội; Ban chỉ đạo Giảm nghèo-giải quyết việc làm; Ban chỉ đạo xây dựng xã văn hóa; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Phòng, chống các dịch bệnh ở người; Hội khuyến học, Hội đồng Chính sách, Hội đồng giáo dục, Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Phụ trách mảng ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Châu về công tác vay vốn của các tổ ủy thác.

- Phối hợp thực hiện một số nội dung các Chương trình 135, các chương trình mục tiêu quốc gia khác; Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới Chỉ đạo công chức được phân công, tham mưu các văn bản về xây dựng Nông thôn mới có liên quan.

- Một số công việc trong các lĩnh vực khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành chuyên môn huyện, các đoàn thể chính trị và các đơn vị trú đóng trên địa bàn xã liên quan đến công việc phụ trách.

Theo dõi chỉ đạo các đơn vị: Văn hóa-xã hội; Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng; Đài truyền thanh; Lao động thương binh xã hội; Trạm y tế; Trường học; Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội, BCĐ xây dựng xã văn hóa NTM.

- Phụ trách ấp Con Trăn.

THÔNG TIN CÔNG CHỨC XÃ

1. Công chức Văn phòng thống kê

1.1. Bà Trần Thị Hải Hằng

Sinh năm: 1993

Điện thoại: 0989.684.347

Email: hangtth@tayninh.gov.vn

1.2. Ông Lê Đức Duy

Sinh năm: 1985

Điện thoại: 0918.588.478

 Email: duyld@tayninh.gov.vn

2. Công chức  Tư pháp- hộ tịch

2.1. Bà Phạm Thị Lệ

Sinh năm: 1988

Điện thoại: 0983.298.509

Email: lept@tayninh.gov.vn.

3. Công chức Tài chính - Kế toán

3. Bà Nguyễn Thị Mùi

Sinh năm: 1991

Điện thoại: 0978.509.169

Email: muint@tayninh.gov.vn

4. Công chức Địa chính – Xây dựng

4.1.  Ông Nguyễn Hoàng Ý

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0978.100315

Email: ynh@tayninh.gov.vn

4.2. Ông Đào Nguyễn Thanh Tâm

Sinh năm: 1984

Điện thoại: 0916.819.617

Email: tamdnt@tayninh.gov.vn

5. Công chức Văn hoá – Xã hội

5.1. Ông Nguyễn Thanh Hải

Sinh năm: 1978

Điện thoại: 0942.774.722

Email: haint@tayninh.gov.vn

5.2. Ông Nguyễn Văn Ngưỡng

Sinh năm: 1990

Điện thoại: 0888104102 Email: nguọngnv@tayninh.gov.vn

6. Công an xã

6.1. Trưởng công an xã:  

Ông Dương Thành Biển

Sinh năm: 1984

Điện thoại: 0987.474.444

6.2. Phó trưởng công an xã:

Ông Thái Văn Phú

Sinh năm: 1991

Điện thoại: 0339.393.896

Email: @gmail.com

7. Xã Đội

7.1. Chỉ huy trưởng BCHQS xã:

Ông Nguyễn Như Tâm

Sinh năm: 1980

Điện thoại: 0988.503.412

7.2. Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã:

Ông: Mai Tuấn Anh

Sinh năm: 1997

Điện thoại: 0375.917.723

7.2. Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã:

Ông Nông Văn Hùng

Sinh năm: 1997

Điện thoại: 0329.429.327

Email:  @gmail.com

THÔNG TIN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã

Chủ tịch:  Ông Trần Tấn Phát

Sinh năm: 1986

Điện thoại: 0912.040.603

Email: mttqxatanhoatctn@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Lương Văn Tuấn

Sinh năm: 1980

Điện thoại: 0906.752.706

Email:  @gmail.com

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

Bí thư: Ông Võ Tấn Đạt

Sinh năm: 1991

Điện thoại: 0964.630.931

Email: thangbomdangyeu00@gmail.com

Phó Bí thư: Bà Nguyễn Thị Hạnh

Sinh năm: 199

Điện thoại: 0974.493.196

Email:  @gmail.com

3. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam xã

Chủ tịch: Bà Bùi Thị Mỹ Kiều

Sinh năm: 1967

Điện thoại: 0327.287.662

 Email:  @gmail.com

Phó Chủ tịch: Bà Trần Thị Anh Thư

Sinh năm: 1986

Điện thoại: 01698.666.822

Email:  @gmail.com

4. Hội Cựu Chiến Binh xã

Chủ tịch: Ông Huỳnh Duy Biên

Sinh năm: 1983

Điện thoại: 0917.259.146

 Email: @gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Nhân

Sinh năm:  1959

Điện thoại: 0988.903.827

 

5. Hội Nông dân xã

Chủ tịch: Bà Đỗ Thị Kim Phượng

Sinh năm:  1983

Điện thoại: 0989.251.206

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Chí

Sinh năm: 1968

Điện thoại: 0978.856.751

Email:  @gmail.com

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   50
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện