CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

HUYỆN TÂN CHÂU​

 

Địa Chỉ: Khu phố 3, Thị Trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Điện thoại: 0276 3875 137

Fax: 0276 3875 631

​Email: ubnd-tanchau@tayninh.gov.vn