Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ TIỂU THỤ NÔNG SẢNNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNGNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8THỦ TỤC XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI LÂM SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XUẤT RA. Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH (ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG)Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH, PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐẠO TẠO NGHỀ CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC (ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG BẰNG VỐN TỰ ĐẦU TƯ)Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TRE NỨA TRONG RỪNG SẢN XUẤT, RỪNG PHÒNG HỘ LÀ RỪNG TỰ NHIÊN CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ TRE NỨA CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH (TRỪ CÁC LOÀI TRONG DANH MỤC CITES VÀ NHỰA THÔNG TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH, VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI).Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh