Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của UBND cấp huyệnTài chính - Kế HoạchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTài chính - Kế HoạchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (cấp huyện)Tài chính - Kế HoạchMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ TIỂU THỤ NÔNG SẢNNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠINông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNGNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11THỦ TỤC XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI LÂM SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XUẤT RA. Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH (ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG)Nông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh