Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030Kế hoạch23527.8.2020_ KH Phat trien DN Cong nghe so.doc10/09/2020
2Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020Kế hoạch813Dự thảo Kế hoạch DVC mức độ 4 - 2020.docx31/08/2020
3góp ý dự thảo Quyết định về Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây NinhQuyết định408Du thao Quy dinh thuc day su dung DVC_V2.doc27/08/2020
4Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030Nghị quyết8DThao_NQ_Chuyendoiso_TayNinh_V1.docx26/08/2020
5lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây NinhGiám định tư pháp363cv 907.rar27/03/2020
6 Góp ý dự thảo NQ của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019Công văn648vp 1146 vv góp ý dự thảo NQ của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019.PDF05/11/2018
7Góp ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định 354CV 235 TCHK vv lấy ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ QĐ 01-2018.pdf462QD bai bo VBQPPL.doc861QD bai bo QD 01.doc21/06/2018
8Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về chế độ chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh81320180111092726.zip955VP 42.PDF16/01/2018
9Góp ý dự thảo quy chế Quy chế41vp 1806 vv gop y du thao cac quy che quan ly van hanh hoi dap truc tuyen quyen che quan ly chu ky so chuyen dung.PDF06/11/2017
10góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018Công văn352NQ ve KH phat trien KTXH nam 2018.doc470gop y du thao Nghi quyet cua HDND huyen ve phat trien kinh te xa hoi nam 2018_Signed.pdf519gop y du thao Nghi quyet cua HDND huyen ve phat trien kinh te xa hoi nam 2018.doc31/10/2017