Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo quy chế
Loại văn bản:
Quy chế
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
góp ý dự thảo quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến huyện Tân Châu; quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Tân Châu
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
02/11/2017 06/11/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý