Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về chế độ chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn
Trích yếu:
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về chế độ chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
11/01/2018 16/01/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý