Văn Bản Dự Thảo
Góp ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Góp ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 và Quyết định số 02/2018/QĐ ngày 21/02/2018
Nội dung:
Góp ý kiến góp ý dự thảo bãi bỏ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 và Quyết định số 02/2018/QĐ ngày 21/02/2018
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
15/06/2018 21/06/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý