Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo NQ của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
Góp ý dự thảo NQ của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
25/10/2018 05/11/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý