Văn Bản Dự Thảo
lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Giám định tư pháp
Lĩnh vực:
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn
Trích yếu:

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh

Nội dung:
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
25/03/2020 27/03/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý