Văn Bản Dự Thảo
góp ý dự thảo Quyết định về Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
24/08/2020 27/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý