Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Nội dung:
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
24/08/2020 26/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý