Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020
Nội dung:
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 2020
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
27/08/2020 31/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý