Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Lấy ý kiến  dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030
Nội dung:
Lấy ý kiến  dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
01/09/2020 10/09/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý