Văn Bản Dự Thảo
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết địnhban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp côngsử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung:
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết địnhban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp côngsử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
10/09/2020 16/10/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý