Văn Bản Dự Thảo
V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.
Loại văn bản:
Góp ý
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.
Nội dung:
V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
16/09/2020 30/10/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý