Văn Bản Dự Thảo
V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và 01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.
Loại văn bản:
Văn bản
Lĩnh vực:
Tài chính - Kế Hoạch
Trích yếu:


V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và  01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.
Nội dung:
V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và  01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
25/09/2020 28/10/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý